• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Finansowanie i funkcjonowanie OSP

Miejsce
Internet
Termin
20 czerwca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
435 zł
Zapisz się na szkolenie

Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące finansowania i działania ochotniczych straży pożarnych po ostatnich zmianach przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Funkcjonująca już niecały rok zmieniona Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych zmieniła zasady finansowania i funkcjonowania OSP oraz wprowadziła nowe istotne elementy w funkcjonowaniu OSP.  Zakres nowelizacji był znaczny i objął zmiany m.in. finansowania szkoleń i wyżywienia OSP, odszkodowań i ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP, świadczeń ratowniczych i odznaczeń dla członków OSP. W ustawie poszerzono również katalog zadań własnych w zakresie przeciwpożarowej, które gmina powinna zapewniać. Zapraszamy na szkolenie dotyczące finansowania i funkcjonowania OSP z uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych w 2023 r. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez prawnika specjalizującego się tematyce ochotniczych straży pożarnych i ich relacji z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, co gwarantuję wysoką wiarygodność i przydatność wykładni przepisów i praktyki jej stosowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. 
• Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
• Przedstawienie jak znowelizowane przepisy wpłynęły na finansowanie i funkcjonowanie OSP oraz współpracę tych podmiotów w szczególności z gminami.
• Podczas szkolenia dopowiemy na pytania m.in.
- Czy Gmina może wystąpić do OSP aby przekazały do urzędu najważniejsze dokumenty tzn. status, nadanie nr NIP itd.
- Czy Gmina może opłacić badania lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych dla kierowców nie będących zatrudnionych przez Gminę? Oraz ponieść opłaty za wydawane przez starostwo uprawnień?
- Gmina jest właścicielem samochodu pożarniczego. Czy Gmina może nieodpłatnie przekazać dla OSP taki samochód?
- Czy Gmina może przekazać organizacji OSP dotacje na sfinansowanie podatku od nieruchomości?
- Czy ekwiwalent ustanowiony na podstawie art. 15a zwolniony jest z podatku dochodowego? 
- Jak regulować gospodarkę paliwową w OSP - Karty pojazdów i sprzętu - normy spalania wprowadzone zarządzeniem?
- Czy z działu ochrona przeciwpożarowa można finansować nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej?
- Czy gmina może finansować mdp?
- Czy gmina może/powinna finansować kurs KPP oraz prawo jazdy kat. C
- Czy orzeczenie lekarskie kandydata na strażaka ratownika jest równoznaczne z orzeczeniem lekarskim strażaka ratownika?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Realne zmiany wprowadzane nowelizacją  ustawy o OSP.
2. Umowa gmina - OSP – praktyczne wskazówki zapisów umownych. 
3. Zakres zadań ochotniczych straży pożarnych.
4. Relacje gmina – OSP.
5. Relacje Państwowa Straż Pożarna – Ochotnicze Straże Pożarne.
6. Relacje ZOSP RP – OSP, status ZOSP RP.
7. Nowe wymagania dla strażaków ratowników OSP do wyjazdu do działań ratowniczych.
8. Kandydat na strażaka ratownika OSP.
9. Zmiany w obszarze zatrudnienia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
10. Nowe zasady szkoleń i nabywania uprawnień przez kierowców OSP.
11. Dodatek emerytalny OSP – zadania gmin, przesłanki, procedura, świadkowie.
12. Zmiany w zasadach wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.
13. Praktyczne wskazówki tworzenia uchwały o wysokości ekwiwalentu według najnowszych rozstrzygnięć wojewodów.
14. Kwestia obowiązywania starych uchwał ekwiwalentowych i ciągłości prawa.
15. Zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości OSP.
16. Nowe odznaczenia i medale dla członków OSP.
17. Legitymacje dla strażaków ratowników OSP.
18. Nowe świadczenia majątkowe dla członków OSP.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
  • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
  • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
  • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
  • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i strażaków OSP oraz PSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora KUL, autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2, Gdańsk 2012, Gdańsk 2014; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013; wyd. 2, Gdańsk 2018, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2020, Ochotnicze Straże Pożarne. Komentarz, Warszawa 2023. Publikuje na łamach portalu Prawo.pl, serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, www.strazacki.pl oraz w serwisach prawnych Wolters Kluwer. Jego publikacje ukazywały się na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego, „W Akcji”, „Rzeczypospolitej”, www.remiza.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
koordynator ds. szkoleń
tel. 606 894 320
renata.bak@okst.pl
Katarzyna Nowak
Kierownik działu sprzedaży
tel. 32 253 63 77
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 czerwca 2024 r.