• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowe Rady Forów

W 2018 roku powołane zostały Krajowe Rady Forów: Skarbników oraz Sekretarzy. Ich głównymi celami są m.in. reprezentacja w/w forów regionalnych na poziomie krajowym, zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym, wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania kompetencji Skarbników/Sekretarzy, etc.