• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Zapraszamy

na konferencję i uroczystość
wręczenia Nagrody
im. Jerzego Regulskiego 

PRZEDSTAWIAMy POSTULATY

dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami.

BEZPŁATNY E-BOOK

Do pobrania na naszej stronie

Zapoznaj się z apelem!
Szkolenia dla radnych z nowym Poradnikiem
Zapraszamy!
Nowa Kadencja - Nowy Poradnik dla Radnych

Praktyczny Poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. ABC Samorządu

10-11 października 2024

Ogłaszamy termin Kongresu

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

Kapitał obywatelski społeczności lokalnych - publikacja FRDL do pobrania
W mojej opinii książka stanowi jedno z najważniejszych opracowań wyznaczających dalsze orientacje badań nad demokracją lokalną w Polsce i określających również kierunki poszukiwań praktycznych rozwiązań instytucjonalnych zwiększających podmiotowość społeczności lokalnych.
- z recenzji dr hab. Barbary Gąciarz,
prof. Akademii Górniczo-Hutniczej


Przedstawiamy najnowszą publikację FRDL. „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych” to efekt rozległych badań. Autorki i autorzy publikacji przyglądają się procesom społecznym wpływającym na funkcjonowanie polskiej samorządności lokalnej. 

Teraz publikację można pobrać za darmo w formie ebooka. 

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonują 83 branżowe fora samorządowe grupujące ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4,5 tys. osób.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
Demokratyczny voucher jako nowy sposób na finansowanie kampanii wyborczych oraz aktywizację polityczną obywateli w wyborach lokalnych i możliwości jego zastosowania w Polsce
A co gdyby to wyborcy decydowali o tym, jakimi środkami finansowymi na kampanie wyborczą dysponowali poszczególni kandydaci? To…
DEMOKRACJA LOKALNA W DZIAŁANIU - WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH
Aktualne
Czy Polki i Polacy uważają, że mają wpływ na sprawy swojej gminy czy miasta? Jak oceniają działania podejmowane przez samorządy? W jakim…
TAKTYCZNY URBANIZM JAKO JEDNA Z MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI POLSKICH MIAST? DOBRE PRAKTYKI ZE ŚWIATA
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Rewitalizacja nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Zdarza się, że staje się jedynie nieudaną ingerencją władz lokalnych w tkankę miejską.…
DEMOKRACJA W WYMIARZE LOKALNYM – UWAGI NA TEMAT INSTYTUCJI REFERENDUM
Referendum jest najczęściej wykorzystywanym instrumentem demokracji bezpośredniej zarówno na szczeblu państwa, jak i samorządu…
DYPLOMACJA MIEJSKA (CITY DIPLOMACY) I JEJ ZNACZENIE W BUDOWANIU MIĘDZYNARODOWEGO WPŁYWU MIAST
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Ponad połowa światowej populacji zamieszkuje w miastach. Miasta są także główną siłą napędową globalnego rozwoju. Miasta mają dużo…
ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ ZWIERZĘTA WOLNO ŻYJĄCE NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH
Aktualne
Problem zwierząt wolno żyjących wkraczających na tereny zurbanizowane jest od lat dolegliwy dla mieszkańców wielu gmin w Polsce.…
ROLA TRADYCYJNYCH MEDIÓW W SAMORZĄDOWEJ KAMPANII WYBORCZEJ
WYBORY SAMORZĄDOWE
Jaka jest rola tradycyjnych mediów w kampanii samorządowej? Czy i jak w mediach ogólnopolskich mówi/ pisze się…
MIASTA DLA LUDZI. POLITYKI TRANSPORTOWE WYBRANYCH MIAST HOLENDERSKICH
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Parking pod wodą? W Amsterdamie takie rozwiązanie pozwoliło zwiększyć przestrzeń dedykowaną rowerom w samym centrum miasta. Rower, obok…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Przygotuj się na nadchodzące wybory
WYBORY SAMORZĄDOWE
Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest…
Nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - Ustawa „Kamilka” już obowiązuje
Pomoc społeczna
Obowiązujące od 15 lutego nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają zapewnić większą ochronę małoletnim, którzy stali…
Zdobycie mandatu w wyborach samorządowych – zagadnienia prawne
WYBORY SAMORZĄDOWE
Udział w wyborach samorządowych wymaga zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty prawne związane…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - czy upraszcza procedury planistyczne w gminach?
URBANISTYKA
Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stała się faktem. 24 września 2023r. weszły w życie…
Co z tym naruszeniem – wskazówki dla IODO
Dane osobowe
Wszyscy wiemy jak ważne jest, aby instytucje stosowały środki ostrożności i systematycznie monitorowały swoje systemy, tak by minimalizować…
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…