• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
WWW.VOD.FRDL.PL

Podpis elektroniczny - szkolenie w formule VOD

NAJNOWSZA PUBLIKACJA FRDL

Osiemnastu Autorów reprezentujących różne dziedziny wiedzy stara się rozszerzyć zakres debaty na temat samorządu terytorialnego.

NAJNOWSZA OFERTA SZKOLEŃ

Zapraszamy na nasze szkolenia!

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonują 83 branżowe fora samorządowe grupujące ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4,5 tys. osób.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH POWSZECHNYCH NA TLE INSTYTUCJI PEŁNOMOCNICTWA W PRAWIE POLSKIM
Aktualne
W związku z nadchodzącym terminem wyborów parlamentarnych przypadający na jesień 2023 roku oraz wobec spodziewanych wyborów…
PROBLEM ZAPEWNIENIA PORZĄDKU W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ WYBORCZĄ
Aktualne
Kto posprząta po kampanii wyborczej? Problem ten wraca jak bumerang po każdych wyborach. Czy obowiązujące przepisy prawa regulujące utrzymanie…
O PRYWATYZOWANIU USŁUG PUBLICZNYCH. ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE PRYWATYZOWANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY
Oświata
Niedofinansowanie zarówno bieżącego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak i wynagrodzeń jego pracowników, idące za tym…
JAK SKUTECZNIE INFORMOWAĆ O PROCESIE WYBORCZYM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU?
Aktualne
Jak skutecznie informować o procesie wyborczym osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie narządu wzroku? Na to…
KOSZTY FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY W STREFACH PODMIEJSKICH
URBANISTYKA
W analizie pt. Koszty funkcjonowania infrastruktury w strefach podmiejskich prof. dr hab. Przemysław Śleszyński identyfikuje…
SAMORZĄD LOKALNY W SERBII: HISTORIA I WSPÓŁECZESNOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Serbia jest państwem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym – oprócz Serbów zamieszkują ją Albańczycy, Węgrzy,…
OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWNY URZĄD
Jednostki samorządu terytorialnego jak każda organizacja budująca swój wizerunek, powinny dążyć do profesjonalnej obsługi klienta. Dbanie…
SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TRYBU BEZKONKURENCYJNEGO W CELU POWIERZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Świadczenie usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego może zostać…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…

Nasze najbliższe szkolenia i kursy

Zobacz więcej szkoleń