V EDYCJA NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO

Do 30 listopada br. FRDL oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich zapraszają do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Z radością informujemy, że 1 września br. podpisaliśmy umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro.

KATALOG SZKOLEŃ ONLINE JESIEŃ 2020
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

JUŻ WKRÓTCE W FRDL...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają V edycję Nagrody im. Jerzego Regulskiego! Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2020 r.