NOWY KATALOG SZKOLEŃ ONLINE LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany w zamówieniach publicznych, dotowanie oświaty i ponad sto innych bieżących tematów. Zapytaj też o wakacyjne oferty specjalne, które przygotowaliśmy dla instytucji w każdym województwie...

Debata „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”

27 maja o osiągnięciach polskiej samorządności terytorialnej, niewykorzystanych szansach i wyzwaniach na przyszłość rozmawiali: Adam Bodnar, Jerzy Buzek, Elżbieta Polak, Jerzy Stępień, Paweł Swianiewicz, Krzysztof Żuk. Prowadzenie: Cezary Trutkowski. Zapraszamy na nagranie!

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

JUŻ WKRÓTCE W FRDL...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają V edycję Nagrody im. Jerzego Regulskiego! Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2020 r.