Wiedza i umiejętności pracowników wpływają bezpośrednio na sprawność i jakość funkcjonowania administracji publicznej. Właśnie dlatego od początku działania Fundacji szkolimy urzędników miast, gmin, powiatów i województw, radnych, pracowników oświaty, jednostek organizacyjnych, spółek, administracji rządowej oraz wielu innych grup.

Ekran komputera z widocznymi małymi obrazkami z twarzami uczestników spotkania

JAK TO ROBIMY?

Szkolenia z FRDL to spotkania wykwalifikowanych i znających się na swoich obowiązkach praktyków ze starannie dobranymi ekspertami. Przez wiele lat działalności organizowaliśmy je w formule stacjonarnej, w jednym z naszych ośrodków terenowych. Jeszcze przed pandemią wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy realizacji szkoleń w formule online i hybrydowych.

TYLKO AKTUALNE TEMATY

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian prawnych i planów nowelizacji przepisów nasze kursy i szkolenia odpowiadają potrzebom uczestników i pomagają im w usystematyzowaniu wiedzy i zdobyciu nowych i przydatnych kompetencji. Poza zagadnieniami prawnymi i finansowymi rozwijamy w ramach szkoleń także wiedzę i umiejętności informatyczne, zarządcze i osobiste uczestników.

Jedna osoba, kobieta w okularach, stoi i przemawia do 4 osób siedzących przy stoleTRENERZY FRDL  

Blisko 35 lat działania pozwala nam zagwarantować przeprowadzenie szkolenia, korzystając z bogatej bazy sprawdzonych ekspertów, wybitnych specjalistów z różnych dziedzin funkcjonowania samorządu i nie tylko. Nasi trenerzy to członkowie organów kontroli i nadzoru, praktykujący administratywiści oraz pracownicy naukowi uczelni i szkół wyższych, cenieni doradcy oraz praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny spotkań.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Są to spotkania prowadzone przez ekspertów dla zespołów pracowników w poszczególnych jednostkach. Program, termin, miejsce i forma spotkania zawsze podlegają indywidualnym ustaleniom. Spotkanie w Urzędzie lub zewnętrzna przestrzeń szkoleniowa, stacjonarna oraz wirtualna? Pełna organizacja jest po naszej stronie.

5 osób w biurze wspólnie przybija piątkę

OPIEKA KOORDYNATORA

Koordynator szkolenia to osoba, która doradza na co zwrócić uwagę, wie, jak sprawdzić zdobytą wiedzę, zapewnia opiekę merytoryczną. Dba o prawidłową realizację procesu dydaktycznego. Dzięki jego pracy nasze szkolenia odpowiadają na każdym ich etapie na potrzeby klienta.

TRZYMAMY WYSOKIE STANDARDY

Fundacja jako założyciel i członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przestrzega Kodeksu Dobrych praktyk PIFS. Od 2003 r. w całej sieci FRDL obowiązuje jednolity standard jakości szkoleń i jest ona stale monitorowana: zarówno pod względem poziomu szkoleń, programu, metod przekazywania wiedzy, jakości materiałów, jak i sposobu samej ich organizacji.

UCZESTNIK JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY

Przez 35 lat działalności zorganizowaliśmy 100 000 szkoleń, seminariów, konferencji, z których skorzystało już ponad 2.000.000 osób. Bazując na opiniach poszkoleniowych wiemy, że nasza praca pomaga uczestnikom w rozwoju i przynosi dobre efekty. Każda opinia wpływa także na nasz rozwój, wprowadzanie udoskonaleń oraz poszukiwanie nowych tematów i trenerów.

Wykres prezentujący wzrost rozpoznawalności FRDL, Dane liczbowe w tekście Źródło: Opracowanie własne na bazie badania wykonanego na grupie ponad 70% sekretarzy JST w 2021 roku.

JAK NAS WIDZĄ UCZESTNICY

Z badań przeprowadzonych w 2021 roku wiemy, że ponad 90% samorządów zna działalność naszej Fundacji i wie, czym się zajmujemy. Tak dużą rozpoznawalność zbudowaliśmy dzięki stałemu kontaktowi z urzędami i instytucjami samorządowymi niezależnie od województwa czy wielkości jednostki. Pomimo roku pandemicznego ponad 65% samorządów deklarowało, że ich pracownicy szkolili się na naszych webinariach, oceniając je w ponad 95% dobrze lub bardzo dobrze. Rośnie także udział procentowy samorządów, dla których jesteśmy instytucją szkoleniową pierwszego wyboru, a prawie 80% jednostek jest otwartych na naszą ofertę wsparcia edukacyjnego.

SZKOLENIA TO NASZA MISJA

Wiemy, że jednym z elementów zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych są sprawne i dobrze działające instytucje samorządowe. Właśnie dlatego szkolenia stanowią i będą stanowić jedną z podstaw naszej działalności. Tylko dzięki wytężonej pracy, ciągłemu uczeniu się i doskonaleniu swojej wiedzy, umiejętności i osiągniemy poziom rozwoju wspólnot z innych krajów i staniemy się dla nich przykładem.