Etyka pracy w urzędzie

obrazek reki z paragrafemAdministracja publiczna powinna realizować zadania na rzecz obywateli i państwa przez kompetentnych i odpowiedzialnych urzędników. Zapraszamy do udziału w szkoleniu zamkniętym, którego celem jest podniesienie świadomości pracowników administracji publicznej, w szczególności w zakresie podejmowania trafnych decyzji wobec pojawiających się dylematów etycznych podczas wykonywania obowiązków służbowych.


Promowanie etyki zawodowej i utrwalanie postaw antykorupcyjnych w sektorze publicznym

obrazek reki z paragrafemBez wątpienia promowanie etyki i kultury uczciwości w sektorze publicznym służy poprawie profesjonalizmu,
komunikacji w urzędzie i tego jak współpracują i jak odbierani są jego pracownicy. Atutem oferowanego szkolenia jest bogaty program obejmujący choćby problematykę prawidłowej komunikacji, profilaktykę nadużyć, omówienie praktycznej problematyki i prawidłowych reakcji na te incydenty ze strony pracodawcy i pracowników, co pozwala chronić organizację przed negatywnymi incydentami w zakresie etyki i wykazać, że kierownictwo wykazuje należytą staranność w profilaktyce korupcji.


Wdrożenie efektywnego i prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym. Zgodnie z najnowszymi regulacjami

obrazek reki z paragrafemDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na podmioty publiczne, w tym samorządy, obowiązek wdrożenia systemu raportowania naruszeń oraz ochrony sygnalistów. Termin na wdrożenie Dyrektywy został wyznaczony na 17 grudnia 2021 roku. W związku z opóźnieniem wdrożenia krajowej regulacji obecnie trwają intensywne pracę nad finalnym brzmieniem krajowej ustawy poświęconej sygnalistom. Oznacza to, że już wkrótce przepisy te nieuchronnie staną się częścią krajowego porządku prawnego. Znajomość wymogów prawnych i praktycznych wskazówek usprawni wdrożenie zgodnego z prawem systemu i wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji.