Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w instytucji publicznej. Kompendium wiedzy kadry zarządzającej jst

 Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dedykowane szczególnie kadrze zarządzającej w JST. Szkolenie oprócz szerokiego opisu zjawisk jakim są ataki hakerskie kładzie nacisk na przekazanie potrzebnej dla kadry zarządzającej wiedzy dotyczącej schematu postępowania w przypadku wystąpienia tego typu incydentów. 


Bezpieczne dokumenty księgowe oraz kadrowo-płacowe. Jak się skutecznie bronić przed cyberatakami w codziennej pracy?

 Szkolenie dedykowane tematyce odpowiedniego zabezpieczenia przed cyberatakami nie tylko samych dokumentów księgowych, kadrowo-płacowych ale ich obiegu w ramach jednostki. W trakcie poruszane są kwestie przepisów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów oraz praktycznych wskazówek na co zwrócić uwagę a co często wykorzystują cyberprzestępcy.


Bezpieczne dane w sekretariacie i kancelarii, czyli jak skutecznie chronić istotne informacje w urzędzie

 Szkolenie z tematyki cyberbezpieczeństwa dedykowane pracownikom sekretariatów. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagrożenia związane z ransomware, phisingiem czy spoofingiem czyli zagrożeniami związanymi z codzienną pracą sekretariatów związaną z elektroniczną korespondencją. Wskazane zostaną również dobre praktyki związane z rozpoznawaniem fałszywej korespondencji.