E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Nowe obowiązki administracji publicznej

Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawimy nowe zasad e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz zapoznanie uczestników z istotnymi zmianami związanymi z procedurą doręczeń do stron postępowania wprowadzonymi do Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy – przeanalizujemy zmiany przepisów pod kątem ich konsekwencji dla prowadzenia postępowania administracyjnego.


Kodeks Postępowania Administracyjnego od podstaw z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczeń

Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zasady prowadzenia postępowania administracyjnego od podstaw.
Krok po kroku omówimy zagadnienia związane z wszczęciem postępowania, procedurą administracyjną jego prowadzenia, aż po wydanie decyzji i jej doręczenie. Przedstawimy ostanie zamiany w KPA wraz z tymi najnowszym w zakresie zasady pisemności w KAP doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE


Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczeń

Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Omówimy procedury jakie obowiązują w prowadzonych postępowaniach administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej oraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przedstawimy najnowsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowe zasady e-doręczeń.


Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczeń

Proponujemy Państwu udział w warsztatach, podczas których kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad doręczania elektronicznego.
Przypomnimy między innymi kwestie:
• prawidłowego liczenia terminów,
• skutecznego doręczania: w kraju i za granicę, w tym doręczenia elektronicznego,
• skutecznego doręczenia w sytuacji, gdy w postępowaniu uczestniczy tylko jedna strona / mamy do czynienia z wielością stron postępowania / stronami postępowania są małżonkowie zamieszkali pod tym samym adresem.
Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy, będą także poparte licznymi przykładami, a po każdym module uczestnicy rozwiążą praktyczne przypadki, przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.