Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie (w tym w trudnych sytuacjach w obsłudze)

obrazek reki z paragrafem

 To szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z zasadami profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie i wzmocnić swoje umiejętności dotyczące typowych ale i trudniejszych sytuacji w obsłudze klienta. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi typami klientów i sposobów komunikowania się dostosowanego do każdego z rodzajów inteteresariuszy, a także uświadomią sobie rolę pierwszego wrażenia i znaczenie wizerunku osobistego na kształtowanie wizerunku instytucji, którą reprezentują.  Poznają zmiany zachodzące w relacjach między tradycyjnym a nowoczesnym modelem obsługi klienta, wzmocnią swoje umiejętności w zakresie aktywnego słuchania.


Narzędzia komunikacji wspierające proces obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

obrazek reki z paragrafem

Proponujemy Państwo praktyczne szkolenie, które pozwoli uczestnikom poznać zasady skutecznej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, poznać także zasady savoir-vivr’u komunikacyjnego, tak aby nie dać odczuć osobom obsługiwanym ich ułomności.

W dużej mierze położymy nacisk na pracę warsztatowa, grupową i indywidualną z elementami dyskusji moderowanej i case studies.


Jak przygotować jednostkę do pracy w EZD? Wprowadzenie do czynności kancelaryjno-archiwalnych w systemach teleinformatycznych

obrazek reki z paragrafem

Szkolenie ma na celu przygotować pracowników jednostek państwowych i samorządowych  do właściwego stosowania normatywów kancelaryjno - archiwalnych w systemie klasy EZD. Uczestnicy zajęć uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie zasad tradycyjnego i elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD. Dowiedzą się, jakie zmiany należy wprowadzić w obowiązujących przepisach, aby sprawnie przejść na Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.

 


Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum jednostki organizacyjnej

obrazek reki z paragrafem

Szkolenie dedykowane jest pracownikom podmiotów państwowych i samorządowych, prowadzącym dokumentację, którzy powinni - stosując zapisy instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt - przeprowadzić także jej „archiwizację”. Uczestnicy zajęć uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie właściwego przygotowywania i przekazywania dokumentów przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego/składnicy akt.