Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych - jak sprawnie i poprawnie ją przeprowadzić i rozliczyć?

obrazek reki z paragrafemPodczas szkolenia zamkniętego ekspert- wieloletnia księgowa doskonale znająca specyfikę jst i jednostek oświatowych, przedstawi aktualne wymogi prawa dotyczące praktycznych aspektów przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji, a w szczególności jej metod, terminów i częstotliwości, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych. Program i zakres szkolenia zostaną dostosowane do struktury organizacyjnej podmiotu zamawiającego.