Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Jelinka 6, 01-646 Warszawa
  • na adres poczty elektronicznej: forumkoordynatorow@frdl.org.pl