Izabela Jankowska-Zawada  Przewodnicząca Forum
Anna Jagiełło
 Zastępczyni Przewodniczącej Forum
Magdalena Danowska
 Członkini Zarządu Forum
Anna Gaik-Ślęzak
 Członkini Zarządu Forum
Przemysław Kocur
 Członek Zarządu Forum
Marek Wysocki
 Honorowy Członek Zarządu Forum