ZAPRASZAMY NA NASZE PAŹDZIERNIKOWE SZKOLENIA!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą szkoleń!

SEKRETY ZARZĄDZANIA

Weź udział w konkursie! Do wygrania Voucher 2500 zł na szkolenia FRDL.

STANOWISKO FRDL

Stanowisko FRDL w sprawie zapowiadanego wydłużenia aktualnej kadencji władz samorządowych

SZKOLENIA WRZESIEŃ 2022

Zapraszamy na nasze szkolenia!

SZUKAMY EKSPERTÓW, SPECJALISTÓW, TRENERÓW I DORADCÓW
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonują 83 branżowe fora samorządowe grupujące ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4,5 tys. osób.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad

Nasze najbliższe szkolenia i kursy

Zobacz więcej szkoleń
Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane
Nowa klasyfikacja budżetowa w placówkach oświatowych. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna klasyfikacji budżetowej
Dokumenty w postępowaniu kontrolnym. Prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym etapie postępowania kontrolnego
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL itp.
Procedura „Niebieska Karta” krok po kroku. Zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2022 roku. Zajęcia praktyczne
Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r.
Inwentaryzacja w jsfp w 2022 roku od podstaw
Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo