OFERTA SZKOLEŃ NA GRUDZIEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na grudzień.

MODEL PRZEPROWADZANIA ZMIAN GRANIC GMIN

Polecamy analizę dr Anny Kudry-Ostrowskiej.

RAPORT Z BADAŃ SEKRETARZY JST

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami z badań sekretarzy.

VI EDYCJA NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO

Trwa VI edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Z radością informujemy, że 1 września br. podpisaliśmy umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro.

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad

Najbliższe szkolenia i kursy online

Zobacz więcej szkoleń