• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
PRZEDSTAWIAMy POSTULATY

dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami.

BEZPŁATNY E-BOOK

Do pobrania na naszej stronie

Szkolenia dla radnych z nowym Poradnikiem
Zapraszamy!
Nowa Kadencja - Nowy Poradnik dla Radnych

Praktyczny Poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. ABC Samorządu

10-11 października 2024

Ogłaszamy termin Kongresu

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce...

Kapitał obywatelski społeczności lokalnych - publikacja FRDL do pobrania
W mojej opinii książka stanowi jedno z najważniejszych opracowań wyznaczających dalsze orientacje badań nad demokracją lokalną w Polsce i określających również kierunki poszukiwań praktycznych rozwiązań instytucjonalnych zwiększających podmiotowość społeczności lokalnych.
- z recenzji dr hab. Barbary Gąciarz,
prof. Akademii Górniczo-Hutniczej


Przedstawiamy najnowszą publikację FRDL. „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych” to efekt rozległych badań. Autorki i autorzy publikacji przyglądają się procesom społecznym wpływającym na funkcjonowanie polskiej samorządności lokalnej. 

Teraz publikację można pobrać za darmo w formie ebooka. 

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonują 83 branżowe fora samorządowe grupujące ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4,5 tys. osób.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
PREFERENCJE DLA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W RUMUŃSKIM SAMORZĄDZIE
Samorząd terytorialny w Rumunii odrodził się po rewolucji 1989 roku i jest jednym z przykładów sukcesów…
GREY PARTICIPATION. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA SENIORÓW JAKO WYZWANIE DLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
Pomoc społeczna
W ostatnich latach coraz głośniej rozbrzmiewają dyskusje o starzejących się społeczeństwach. Scenariusze kreślone przez Organizację…
UDZIAŁ WYBORCÓW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE
Badania i analizy
Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przedstawiamy tekst poświęcony ich organizacji i udziałowi wyborców.  Wybory do…
Demokratyczny voucher jako nowy sposób na finansowanie kampanii wyborczych oraz aktywizację polityczną obywateli w wyborach lokalnych i możliwości jego zastosowania w Polsce
A co gdyby to wyborcy decydowali o tym, jakimi środkami finansowymi na kampanie wyborczą dysponowali poszczególni kandydaci? To…
DEMOKRACJA LOKALNA W DZIAŁANIU - WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH
Aktualne
Czy Polki i Polacy uważają, że mają wpływ na sprawy swojej gminy czy miasta? Jak oceniają działania podejmowane przez samorządy? W jakim…
TAKTYCZNY URBANIZM JAKO JEDNA Z MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI POLSKICH MIAST? DOBRE PRAKTYKI ZE ŚWIATA
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Rewitalizacja nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Zdarza się, że staje się jedynie nieudaną ingerencją władz lokalnych w tkankę miejską.…
DEMOKRACJA W WYMIARZE LOKALNYM – UWAGI NA TEMAT INSTYTUCJI REFERENDUM
Referendum jest najczęściej wykorzystywanym instrumentem demokracji bezpośredniej zarówno na szczeblu państwa, jak i samorządu…
DYPLOMACJA MIEJSKA (CITY DIPLOMACY) I JEJ ZNACZENIE W BUDOWANIU MIĘDZYNARODOWEGO WPŁYWU MIAST
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Ponad połowa światowej populacji zamieszkuje w miastach. Miasta są także główną siłą napędową globalnego rozwoju. Miasta mają dużo…

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
EZD RP szansą na cyfrową rewolucję w urzędzie
SPRAWNY URZĄD
W 2024 r. zarządzanie obiegiem dokumentacji w urzędzie wciąż może wywoływać problemy. Ich rozwiązaniem może być wdrożenie systemu EZD RP…
Czas uchwalania absolutoriów i wotów zaufania
RADNI
Do końca czerwca rady i sejmiki muszą podjąć uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium. W tym roku nowi radni będą oceniać…
Ustawa o sygnalistach – jakie obowiązki dla samorządów?
SPRAWNY URZĄD
23 maja Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Jej wejście w życie będzie wiązało się z nowymi obowiązkami dla samorządu…
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
Polecamy
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto upamiętniające pierwsze wybory do rad gmin. W 2023 r. warto poświęcić czas na refleksję na temat…
Czas powoływania komisji rad i sejmików
RADNI
Na I sesji nowo wybrani radni mają obowiązek wybrać przewodniczącego rady lub sejmiku, oraz jego zastępców. Zazwyczaj na II sesji…
Przygotuj się na nadchodzące wybory
WYBORY SAMORZĄDOWE
Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest…
Nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - Ustawa „Kamilka” już obowiązuje
Pomoc społeczna
Obowiązujące od 15 lutego nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają zapewnić większą ochronę małoletnim, którzy stali…