W Biurze Zarządu FRDL w Warszawie zebrali się członkowie KRFS, którzy reprezentują regionalne Fora Skarbników funkcjonujące przy ośrodkach FRDL w całej Polsce. W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy Ośrodków FRDL i Prezes Zarządu.

„Dzisiejsze spotkanie miało na celu przybliżenie i omówienie dotychczasowej działalności Krajowej Rady Forum Skarbników JST – tłumaczy przewodniczący Łukasz Dłubacz, Skarbnik Miasta Nowy Targ. –Od czasu powołania Rady, Zarząd przygotował kilka wystąpień do władz centralnych w zakresie finansowania oświaty, podwyższenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia dofinansowania zadań zlecanych, zmian dot. sprawozdawczości czy funkcjonalności systemu BeSTi@[1] tak, by był on dla nas jeszcze bardziej pomocny”.

Jakie jeszcze tematy poruszyli dziś skarbnicy? „Zmiany  w zakresie pobierania opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – wyjaśnia Łukasz Dłubacz. – Obowiązki te zostały scedowane na gminę. Ponosimy koszty, nie otrzymując środków na prowadzenie tych działań, więc wnioskujemy, by zostały one przekazane do innych organów”.

Rada zebrała się, by omówić również program zbliżającego się Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja 2020. „Będziemy poruszać sprawy, tematy, które są dla nas najbardziej problematyczne tj. finansowanie JST, zmiany w strukturze naszych dochodów, rekompensaty dochodów, które utraciliśmy w wyniku zmian, np. w zakresie podatku PIT – podsumowuje Sekretarz Nowego Targu. – W związku z zastosowaniem szeregu ulg dla obywateli naszego kraju, część dochodów straciliśmy. Nie otrzymaliśmy rekompensaty, a nie zostaliśmy również pozbawieni szeregu zadań. Tak naprawdę musimy realizować ich jeszcze więcej. Koszty ciągle rosną, a dochody są nam odbierane. Pojawia się wiele nowych obowiązków, zmian, które są dla nas coraz bardziej uciążliwe. Chcemy na ten temat porozmawiać. Chcemy zastanowić się nad możliwością przyznania jednostkom samorządu terytorialnego udziału w podatku VAT.”

Wszystkich skarbników i osoby zajmujące się finansami JST zapraszamy do śledzenia informacji nt. zbliżającego się III Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja!

Szczegółowe informacje wkrótce na: http://www.kongresskarbnikow.pl/

[1] specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego