7 lutego 2020 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie odbędzie się spotkanie inaugurujące Forum Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski – pan Artur Henryk Chojecki.

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach.

Podczas inauguracyjnej sesji szkoleniowej poruszone zostaną między innymi tematy związane z wpływem utraty dochodów z podatku, PIT i wzrostem kosztów bieżących na sytuację JST oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok. Sesje poprowadzą Mariusz Gołaszewski – Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o. oraz Agnieszka Drożdzal – ekspert FRDL.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zachęcamy do zapisów!

Uczestnictwo prosimy potwierdzić do dnia 28.01.2020 r. na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl