W 2020r. planowana jest kontynuacja programu „Bądź aktywny – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z ternu woj. opolskiego”. Program realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych – oddział Opole.

18 lutego w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST. Jej członkowie wybrali nowe prezydium – liczbę reprezentantów Rady zwiększono z 3 do 5 osób.
Zaufaniem sekretarzy cieszyli się zarówno przewodniczący, jak i obaj wiceprzewodniczący pierwszej kadencji, dziś do Prezydium wybrano ich ponownie. Nowym Przewodniczącym został Sekretarz Miasta Lublina Andrzej Wojewódzki, który dotychczas piastował funkcję Pierwszego Wiceprzewodniczącego.

Jego poprzednie stanowisko objął Bogusław Suwara z Wejherowa. Drugim Wiceprzewodniczącym został Grzegorz Frugalski z Sosnowca, który to ustąpił z roli Przewodniczącego. Do Prezydium Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST dołączyli również Magdalena Majkowska z Wielunia oraz Krzysztof Augustyn z Gorlic.

Dużą część spotkania poświęcono sprawozdaniu z 2 lat działalności Rady. Grzegorz Frugalski podsumował wyzwania, przed którymi stoją sekretarze i podkreślił, że działalność Rady jest bardzo potrzebna, ponieważ jej inicjatywy, opiniowanie i rekomendacje składane do organów administracji publicznej wpływają na kształt pracy sekretarzy w całej Polsce.

Sekretarze oprócz przeprowadzenia wyborów potwierdzili również bardzo ważną informację: Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się w październiku 2020!

„Kongres to prezentowanie dobrych praktyk i rozwiązań realizowanych w samorządzie. To również spotkanie z określonymi grupami osób z administracji rządowej i szansa na pokazanie im, powiedzenie o zagadnieniach istotnych dla różnych szczebli samorządu terytorialnego. To patrzenie w przyszłość, widzenie pewnych systemów funkcjonowania, roli samorządów i wspólnot samorządowych – wspólnot mieszkańców. (…) To przecież my, jako to ta wspólnota, jesteśmy powoływani czy zatrudniani do wykonywania podstawowych usług i kompetencji na rzecz mieszkańców i samych siebie” – mówił o Kongresie nowy Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST Andrzej Wojewódzki.

Co będzie można znaleźć w programie zbliżającego się Kongresu, gdzie i kiedy się on odbędzie oraz od kiedy można się napisać na wydarzenie – poinformujemy wkrótce!