Z okazji jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL zaprasza do udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów z całej Polski, który odbędzie się 20 – 21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic**** w Ustroniu.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad jest wynikiem działających przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL w Katowicach Forów Samorządowych dedykowanych Śląskim i Dolnośląskim Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. Zakres merytoryczny Kongresu będzie obejmował m.in. tematykę organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także skutki ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. Nie zabraknie także wątku współpracy Rady Gminy ze społecznością lokalną w procesie partycypacji społecznej.

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu jest zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu wyzwań jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Kongres to niepowtarzalna atmosfera, wiele godzin merytorycznych rozważań, spotkanie w gronie praktyków i znakomitych gości. Chcemy aby tegoroczne wydarzenie wpisało się na coroczną listę spotkań Przewodniczących Gmin, Miast i Powiatów całej Polski.

Szczegóły programu oraz kontakt do biura kongresu dostępne na stronie www.okst.pl