RODO w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Informacje dotyczące przetwarzania danych w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej znajdują się w poniższej Polityce Prywatności oraz
w załączonych do niej klauzulach informacyjnych.

  1. Polityka prywatności
  2. Klauzula informacyjna i zgoda na udział w szkoleniach i sprzedaż szkoleń
  3. Klauzula informacyjna i zgoda na udział w szkoleniach i sprzedaż szkoleń_art. 14 ust 1 i 2 dane pozyskane od pracodawcy
  4. Klauzula informacyjna Facebook
  5. Klauzula informacyjna i zgoda na uczestnictwo w Forum
  6. Klauzula informacyjna i zgoda newsletter
  7. Klauzula informacyjna w zakresie narzędzi komunikacji
  8. Klauzula informacyjna współpraca

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: kadry@frdl.org.pl lub na adres FRDL ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa