Corocznie Fundacja wraz z Krajowa Radą Forów Skarbników oraz Krajową Radą Forów Sekretarzy organizuje Krajowy Kongres Sekretarzy oraz Krajowy Kongres Forów Skarbników. Kongresy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań Sekretarza i Skarbnika. Rokrocznie Kongresy gromadzą skarbników i sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.