Krajowy Kongres Forów Skarbników JST to coroczne spotkanie organizowane specjalnie dla Skarbników JST. Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego Kongresu tworzymy we współpracy z samymi Skarbnikami i z myślą o nich. Jak zawsze dwudniowy Kongres jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w JST, dyskusją o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń, które toczyły się pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i niezależnych ekspertów. Współorganizatorem wydarzenia jest działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbików JST.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Kongresu:


Więcej wywiadów z poprzedniego Kongresu:
Grzegorz Czarnocki - Prezes RIO w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady RIO
Małgorzata Kern - Skarbnik Miasta Chorzowa Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników
Hanna Kmiecik - Ekspert FRDL
Mirosław Legutko - Prezes RIO w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady RIO
Aneta Maciążek - Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL
Sebatian Skuza - Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Marcin Smala - Wiceprezes Zarządu FRDL
Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu FRDL
Marek Wójcik - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Więcej informacji o poprzednich Kongresach