Krajowy Kongres Sekretarzy JST jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W wydarzeniu biorą udział również inni specjaliści związani z samorządem terytorialnym.

Organizowane przez FRDL wydarzenie dotyczy bieżących aspektów funkcjonowania samorządu. Poruszana podczas Kongresu tematyka ma ogromne znaczenie dla wszystkich samorządów. Krajowy Kongres Sekretarzy to wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST, z punktu widzenia roli i zadań Sekretarza. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach. Współorganizatorem wydarzenia jest działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Kongresu:

Więcej wywiadów z ostatniego Kongresu:
Peter Agh - Dyrektor Wykonawczy ICMA Europe
Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO
Michał Landowski - Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego
Jerzy Stępień - Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL
Marcin Smala (cz. I) - Wiceprezes Zarządu FRDL
Marcin Smala (cz. II) - Wiceprezes Zarządu FRDL
Paweł Szefernaker - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Marek Wójcik (cz. I) - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Marek Wójcik (cz. II) - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Więcej informacji o poprzednich Kongresach