• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odkryj potencjał aplikacji mObywatel 2.0. Zastosowanie i zasady działania dla jednostek samorządu terytorialnego

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszam Państwa na szkolenie, podczas którego omawiane będą różne funkcje dostępne w aplikacji mObywatel. Uczestnicy dowiedzą się, jak sprawdzić swoje dane osobowe oraz jak zarządzać nimi. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i nauczyć się korzystać z tej mobilnej aplikacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Aplikacja „mObywatel” dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi narzędzie, które umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług samorządowych poprzez urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Jest to platforma, która integruje różne usługi i funkcje administracji lokalnej, ułatwiając mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Aplikacja umożliwia wygodne składanie wniosków, rezerwację terminów czy sprawdzanie informacji bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
Podczas szkolenia ekspert krok po kroku przejdzie przez aplikację od momentu jest założenia, poprzez zakres danych w aplikacji, usługi, dokumenty, ochronę danych osobowych aż po informację o dalszym rozwoju aplikacji, co pozwoli na:
• Zrozumienie i wykorzystanie potencjału aplikacji „mObywatel" w codziennej pracy, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności obsługi klienta.
• Nauczyć się świadomego korzystania z technologii, co jest istotne w dobie cyfryzacji usług publicznych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z definicjami ustawowymi i zasadami działania aplikacji co umożliwi skuteczne obsługiwanie mieszkańców poprze platformę.
• Uzyskanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji i bezpieczeństwa jej działania.
• Zdobycie wiedzy na temat dalszego rozwoju aplikacji oraz usług publicznych.
• Podniesienie kompetencji cyfrowych, co ma znaczenie w dobie cyfryzacji usług publicznych.
• Wyposażenie w umiejętności rozwiązywania różnych problemów technicznych czy proceduralnych związanych z korzystaniem z aplikacji, co pozwala uniknąć opóźnień w obsłudze klienta.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Z jakich telefonów, prywatnych czy służbowych urzędnik będzie potwierdzał mDowód?
- Czy mDowód to to samo co dowód osobisty?
- Gdzie użyję a gdzie nie użyję mDowodu?
- Jak sprawdzić kod QR drugiej osoby?
- Jak potwierdzić swoje dane kodem QR?
- W przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym czy trzeba będzie weryfikować stronę teraz także przez mObywatel?
- Do tej pory obywatel musiał przyjść z fizycznym dowodem lub paszportem żeby potwierdzić profil zaufany. Czy można potwierdzać pz przy pomocy dokumentu mObywatel?
- Wnioski o mDowód będą składane w wersji papierowej przez obywateli?
- Czy na telefonie do weryfikacji potrzebny jest internet?
- Art. 37 ust.5 ustawy m Obywatel. Obywatele mogą, czy jednak nie, posłużyć się aplikacją?
- Skąd będzie wiadomo, że użytkownik mObywatela jest pracownikiem urzędu uprawnionym do potwierdzania tożsamości?
- Czy zastrzeżenie mObywatela w przypadku np. włamania na urządzenie będzie przekazywane do bazy Dokumenty Zastrzeżone?

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje ustawowe:
• Zakres i przedmiot zmian.
• Aplikacja mObywatel.
• Certyfikat podstawowy.
• Certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel.
• Dokument mobilny.
• Dokument mObywatel.
• Profil mObywatel.
• System mObywatel.
• Usługi udostępnione w aplikacji – jak działają?
• Integracja z systemami i pobieranie danych.
• Kto jest użytkownikiem mObywatela?
• Warunki złożenia wniosku o potwierdzenie tożsamości.
• Do czego nie uprawnia wykorzystanie aplikacji mObywatel?
2. Aplikacja mObywatel – jak to działa?
• Do czego można wykorzystać aplikację?
• Jak zainstalować aplikację?
• mObywatel na telefonie i w serwisie internetowym.
• Zakres danych osobowych gromadzonych w aplikacji.
• Dokument mObywatel - co to jest i jakie dane zawiera?
• Istota Art. 7 ust. 4 Ustawy – czego dotyczy?
• Bezpieczeństwo danych osobowych, uwierzytelnienie dwuskładnikowe.
• Integracja z rejestrami.
• Do czego nie możemy wykorzystać aplikacji mObywatel?
• Podpisy w aplikacji mObywatel.
• Certyfikat podstawowy – zasady działania.
• Certyfikat ucznia – zasady działania.
• Certyfikat studenta – zasady działania.
• Profil mObywatel.
• Jak długo organ potwierdzający tożsamość przechowuje dane osobowe?
3. Usługi w aplikacji mObywatel:
• W jaki sposób podmiot może świadczyć usługi w aplikacji?
• Wniosek o świadczenie usług przez podmiot publiczny i podmiot niepubliczny – tryb, zasady, warunki złożenia.
• Bezpieczeństwo usług w aplikacji.
• Do czego obywatel może wykorzystać mObywatela 2.0.?
• Usługi w mObywatelu:
- Naruszenie środowiskowe.
- Punkty karne.
- Mandaty.
- Jakość powietrza.
- Wybory.
- Bezpieczny autobus.
- Historia pojazdu.
- Sprawdź PESEL.
- Polak za granicą.
- E-wizyta w ZUS.
- ePłatności.
- Dodatek gazowy.
- Karta MKA.
- Bilkom.
- eRecepta.
- Zastrzeż PESEL.
• Dokumenty w mObywatelu.
- mDowód.
- mPrawo jazdy.
- Karta Dużej Rodziny.
- Legitymacja emeryta – rencisty.
- Legitymacja studencka.
- Legitymacja szkolna.
- Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych.
- Legitymacja adwokacka.
- PWZ Położnej.
- PWZ Pielęgniarki.
- Legitymacja radcy prawnego.
- Legitymacja aplikanta radcowskiego.
4. Dalszy rozwój aplikacji – co nowego się pojawi?
5. Ilość pobrań aplikacji.
6. Rozwój mObywatela a EIDAS 2.0.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy urzędów odpowiedzialni za obsługę klienta, rejestrację wniosków, udzielanie informacji i świadczenie usług publicznych mieszkańcom. Należą do nich pracownicy działów obsługi klienta, sekretariatów, biur obsługi interesanta, a także pracownicy poszczególnych działów administracji, w których realizowane są usługi objęte aplikacją "mObywatel".
• Osoby pełniące funkcje kierownicze w urzędach, w tym burmistrzowie, prezydenci miast, dyrektorzy departamentów aby zrozumieć potencjał i korzyści wynikające z wykorzystania aplikacji „mObywatel" oraz doświadczyć korzyści dla mieszkańców i efektywności pracy urzędu.
• Osoby odpowiedzialne za administrację i wsparcie techniczne systemów informatycznych w urzędach w celu zapewnienia poprawnej konfiguracji, utrzymania i wsparcia technicznego dla aplikacji „mObywatel".
• Specjaliści ds. cyfryzacji i e-administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator ds. dostępności oraz audytor w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyk, nie teoretyk. Karierę trenerską rozpoczął w 2013 roku. Od tego czasu na sali przeszkolił ponad 10 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2024 r.