• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wewnętrzne regulacje w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych czyli o tym jak stworzyć efektywną procedurę oceny okresowej pracowników – praktyczne kompendium wiedzy

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 13.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których przedstawimy jak krok po kroku stworzyć efektywną procedurę oceny okresowej pracowników w jednostce. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe sposoby projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych oraz konstruowania narzędzi dokonywania ocen okresowych opartych na kompetencjach, połączonych z czynnikiem motywacyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia wewnętrznych regulacji
    z zakresu oceny okresowej pracowników.
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny, w tym prezentacja przykładowych systemów ocen okresowych pracowników.
  • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych:
a) Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny okresowej pracowników samorządowych.
b) Terminy dokonywania oceny okresowej pracowników.
c) Kryteria oceniania pracowników samorządowych. 
d) Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika.
e) Etapy dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
2.  Miejsce systemu ocen okresowych w polityce kadrowej.
3.  Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych.
4.   Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika.
5.  Wybór i ustalenie kryteriów oceny:
a) Ustalanie kryteriów podlegających ocenie.
b) Wagi kryteriów.
c) Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy.
6.   Ocenianie pracowników przez kompetencje:
a) Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników.
b) Ustalenie i wybór kompetencji do oceny.
c) Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi.
d) Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny.
7.  Prezentacja i analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika.
8.  Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
9. Tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
10. Najczęstsze błędy w procesie oceniania.
11. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki kadrowej w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia, przeszeregowania lub zwolnienia pracowników.
12. Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dla kadry zarządzającej urzędów i instytucji, pracowników działów kadrowych, pracowników działów organizacyjnych, pracowników działów administracyjnych, pracowników działów kontroli i audytu, osób zainteresowanych zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.
Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2024 r.