• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Warunki techniczno-budowlane dla dróg publicznych po nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym

Przy zgłoszeniu do 1 marca cena wynosi 430 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą drogi publiczne w tym kwestia zjazdów i wjazdów w kontekście Ustawy o drogach publicznych oraz nowych przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć kompleksowo zaprezentujemy przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych stosowane od 21 września 2022 roku. Wyjaśnimy jak należy rozumieć nowe lub zmienione definicje i pojęcia elementów drogi publicznej wprowadzone tymi przepisami. Omówimy wpływ zmian w przepisach na pracę zarządców dróg publicznych oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć: zgłoszenia, pozwolenia na budowę, ZRID. Do każdej części tematycznej szkolenia prezentować będziemy kazusy, przykłady projektowe, praktyczne rozwiązania. Zajęcia poprowadzi wysokiej klasy specjalista, praktyk, autor opinii prawnych. Udział w szkoleniu pomoże Państwu w dobrym zrozumieniu wprowadzonych zmian i powodów, dla których zmiany te zostały wprowadzone.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Omówienie zmian w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym.
 • Prezentacja nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych stosowanych po ostatniej nowelizacji.
 • Przedstawienie zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po nowelizacji - konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych.
 • Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej.
 • Wskazanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych.
zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA WSTĘPNE.

 1. Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o drogach publicznych.
 2. Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 3. Powody wprowadzenia nowych warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
 4. Przepisy intertemporalne i przejściowe – zasady stosowania regulacji w latach 2022 i 2023.
 5. Nowe pojęcie „wytycznych” – miękkie zasady zaleceń projektowych. Wzorce i standardy wiedzy technicznej w zakresie budownictwa drogowego – stosowanie obligatoryjne czy dobrowolne?
 6. Traktowanie „wytycznych” w kontekście odwołań od rozstrzygnięć organów architektoniczno-budowlanych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg publicznych, organy zarządzające ruchem na drodze, pracownicy organów architektoniczno-budowlanych w starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich, projektanci budownictwa drogowego, inżynierowie drogownictwa, ruchu drogowego, konstruktorzy, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 475 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 marca cena wynosi 430 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  do 21 marca 2024 r.