• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Lęk separacyjny w żłobku i przedszkolu - jak właściwie kierować procesami adaptacyjnymi budując przy tym wizerunek placówki?

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 9 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie zarządzać procesami adaptacyjnymi dzieci w żłobkach i przedszkolach, jednocześnie dbając o pozytywny wizerunek placówki oraz wsparcie dla rodzin.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które jest pierwszym krokiem do umiejętnego i skutecznego wspierania zespołów pracowniczych żłobków i przedszkoli w obszarach wymagających wzmożonej aktywności opiekuńczej. Podzielimy się wiedzą praktyczną dotyczącą procesów adaptacyjnych i pracy z lękiem separacyjnym u dzieci. Podczas warsztatów będą mogli Państwo zdobyć niezbędną wiedzę opartą na praktycznych przykładach, poznać wypracowane i sprawdzone metody oraz omówić najpopularniejsze problemy. Spotkanie prowadzone jest przez praktyka, czynnego opiekuna oraz właściciela sieci żłobków w Polsce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wyjaśnienie w jaki sposób wiedza dotycząca etapów rozwoju dziecka oraz ograniczeń jakie wynikają z rozwoju neuronalnego, psychicznego dziecka przekładają się na codzienną pracę, szczególnie w procesach adaptacyjnych dzieci do nowych placówek.
  • Zdobycie umiejętności stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Uzyskanie wskazówek jak skutecznie uczyć zespoły nowoczesnych narzędzi wpisujących się w standardy opieki nad dziećmi do lat trzech.
  • Budowanie narzędzi komunikacji z rodzicami poprzez wiedzę i umiejętną ocenę sytuacji rozwojowych.
  • Poznanie procedur, których wdrożenie przekłada się na poprawę jakości pracy a w efekcie na wizerunek placówki.
  • Budowa silnej marki i profesjonalnego wizerunku placówek, dyrektorów i całych zespołów pracowniczych.
  • Szkolenie zawiera pełen pakiet autorskich materiałów szkoleniowych uzupełnionych o wiedzę z zakresu psychologii i psychiatrii dziecięcej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rozwój Dziecka do 3 roku życia: 
• etapy rozwoju psychoemocjonalnego, motorycznego,
• neurologia mózgu, czyli „ile stresu w stresie”, 
• sensomotoryka – wymagające stadium dla opiekuna i nauczyciela, 
• czy i ile wymagać od dziecka, czyli „szykujemy dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka”.
2. Wypracowane strategie adaptacji. Rytm łagodnej adaptacji. Adaptacja „na głęboką wodę”.
3. Obowiązki rodzica.
4. Obowiązki placówki. 
5. Lęk separacyjny:
• praca w żłobku/przedszkolu – zalecenia, metody, case study,
• praca w domu - zalecenia.
6. Pedagogizacja rodziców jako narzędzie współpracy i budowania silnej marki.
7. Pytania i dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele, dyrektorzy, opiekunowie, nauczyciele żłobków i przedszkoli prywatnych i publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przedsiębiorca, szkoleniowiec, praktyk tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat trzech, wieloletni właściciel sieci żłobków. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Beneficjent projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”. Partner w projektach unijnych „Akademia Malucha MIR”, „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Beneficjent i partner w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów i przedsiębiorców. Członek European Alliance for the Child Guarantee w Brukseli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 9 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 maja 2023 r.