• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Etykieta i protokół dyplomatyczny w urzędzie

online
Miejsce
Internet
Termin
22 sierpnia 2024
Czas trwania
09:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 sierpnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące protokołu dyplomatycznego w urzędzie udział w zajęciach pozwoli na przygotowanie uczestników do profesjonalnego i skutecznego obsługiwania spotkań, negocjacji oraz innych interakcji w kontekście dyplomatycznym. Protokół dyplomatyczny odnosi się do zasad i procedur obowiązujących podczas oficjalnych wizyt, ceremonii, konferencji i innych wydarzeń służbowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość i umiejętność stosowania zasad etykiety zawodowej oraz protokołu dyplomatycznego są kluczowe dla profesjonalnej reprezentacji urzędu lub instytucji.
• Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przeanalizujemy obowiązujące normy ze wskazaniem ich praktycznego stosowania.
• Dzięki warsztatowej formule zajęć uczestnicy aktywnie angażują się w praktyczne ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje oraz krótkie wykłady.
• Szkolenie poprowadzi ceniona ekspertka, z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę: Bardzo dobrze i w ciekawy sposób podane wszystkie informacje.; Bardzo ciekawe szkolenie.; Dobrze dobrane treści, dobra organizacja szkolenia.; Pełen profesjonalizm, wiedza i doświadczenie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności związane z regułami etykiety zawodowej i protokołu dyplomatycznego.
• Wzmocnisz pewność siebie w codziennych kontaktach z interesantami, gośćmi instytucji, współpracownikami.
• Udoskonalisz umiejętności, które pozwalają na skuteczne budowanie prestiżu instytucji oraz pozytywnego wizerunku osobistego poprzez profesjonalne zachowanie zgodne z zasadami protokołu dyplomatycznego i etykiety.

zwiń
rozwiń
Program

1. Etykieta i protokół wprowadzenie:
• Protokół dyplomatyczny i etykieta zawodowa – rozbieżności i wspólne zasady.
• Różnice kulturowe – etykieta i protokół w kontaktach międzynarodowych.
• Etykieta flagowa - zasady eksponowania flag.
• Precedencja i hierarchia stanowisk – zasady ustalania pierwszeństwa w sytuacjach zawodowych i oficjalnych.
• Zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych.
2. Etykieta zawodowa w komunikacji:
• Powitania – kto pierwszy w różnych sytuacjach zawodowych.
• Kontakt wzrokowy – właściwy i niewłaściwy.
• Przedstawianie siebie i innych osób zgodnie z precedencją.
• Korespondencja służbowa język urzędniczy vs H2H.
• Zasady netykiety – korespondencja mailowa.
3. Podejmowanie gości urzędu:
• Opieka nad gośćmi i klientami.
• Small talk – sztuka małej rozmowy.
• Reguły zajmowania miejsc przy stole konferencyjnym.
• Podawanie poczęstunku gościom – przyjmowanie zamówień i serwowanie napojów.
• Ranga miejsc w samochodzie.
4. Profesjonalny wygląd - zasady dress code:
• Style ubioru do pracy (formal dress, business casual, smart casual).
• Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet.
• Najczęstsze faux pas w męskim stroju.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Szkolenie skierowane jest do osób na różnych szczeblach administracji publicznej, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie etykiety i protokołu, aby profesjonalnie reprezentować swoje instytucje.
• Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów, osoby pełniące funkcje reprezentacyjne, kadrę zarządzającej, osoby zajmujących się międzynarodowymi kontaktami oraz nowych pracowników, którzy potrzebują zapoznania się z zasadami obowiązującymi w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka komunikacji, wizerunku i etykiety. Pomaga urzędnikom, pracownikom wszystkich szczebli oraz przedsiębiorcom zwiększać zawodową i osobistą skuteczność raz budować wiarygodność w oczach klientów i współpracowników. Uczy komunikacji przez profesjonalne zachowanie i wygląd. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie m.in. w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w biznesowej komunikacji, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych i osobistych takich jak: komunikacja, etykieta w biznesie, sztuka dyplomacji, obsługa klienta, savoir-vivre, etykieta ubioru, dress code, autoprezentacja, budowanie własnej marki, asertywność, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, profesjonalny sekretariat i recepcja. Jako ekspert zapraszana jest do programów telewizyjnych oraz radiowych. Prowadziła szkolenia między innymi dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miasta, Polskiego Radia, BGKu, GISu, IPNu, PFRONu, Powiatowych Urzędów Pracy oraz w sektorze biznesowym dla wielu firm i korporacji.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 sierpnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 sierpnia 2024 r.