• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w aspekcie wykazania interesu prawnego

Miejsce
Internet
Termin
25 kwietnia 2024
Czas trwania
09:00 - 14:00
Cena
440 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie jest studium konkretnych przypadków, występujących przy czynnościach administracyjno-technicznych, które mają miejsce w każdym urzędzie stanu cywilnego. Ich rozwiązanie będzie również, oprócz przepisów prawa i orzecznictwa, nawiązywać do wyjaśnień przedstawionych przez organ nadzoru.

Zajęcia będą podzielone na dwie części: I część będzie dotyczyć kwestii wykazania interesu prawnego przy wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego, natomiast II część prostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego. Każda z nich zostanie przedstawiona w oparciu o konkretne kazusy. Podczas szkolenia prowadząca omówi także najnowsze zmiany w zakresie rejestracji bieżącej urodzeń i zgonów z uwzględnieniem danych, które zawierają oraz sposobu ich przekazywania do urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Praktyczne zastosowanie przykładów, omówionych w trakcie spotkania, w pracy w USC. Uczestnik zdobędzie wiedzę, jak wykorzystać przedstawione przypadki (kazusy) w oparciu o orzecznictwo sądowo-administracyjne przy prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 • Prezentacja przykładów dokumentów (dowodów), będących podstawą istnienia interesu prawnego przy wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz postępowań w zakresie prostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego, w tym wydawania decyzji odmownych.
 • Uczestnicy otrzymają wzory pism i przykłady decyzji odmownych, pomocnych w codziennej pracy.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych w trakcie szkolenia.
 • Warsztatowy charakter zajęć oraz uzyskane materiały szkoleniowe będą cennym poradnikiem w pracy na co dzień
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie zmian, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., w zakresie rejestracji bieżącej urodzeń i zgonów z uwzględnieniem danych, które zawierają oraz sposobu ich przekazywania do urzędów stanu cywilnego.
 2. Czynności administracyjno-techniczne przy wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem wykazania interesu prawnego:
 1. Podmioty uprawnione do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego.
 2. Braki formalne wniosków. Na co zwracać uwagę w chwili otrzymania wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?
 3. Podstawa umocowania do występowania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 4. Rodzaje dokumentów, które stanowią o istnieniu interesu prawnego.
 5. Postępowanie wyjaśniające.
 6. Forma rozstrzygnięcia wniosku o wydanie odpisów stanu cywilnego.
 1. Uzupełnienie i prostowanie aktów stanu cywilnego:
 1. Podstawa dokonania czynności przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Forma dokonania czynności, zawiadomienia, odmowa dokonania czynności.
 3. Zmiany w aktach stanu cywilnego cudzoziemców.
 4. Przykłady, wzory pism.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC, na co dzień zajmujący się problematyką wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz czynnościami z zakresu prostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, od 2014 r. Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką postępowań administracyjnych. Od 2022 r. swoją wiedzę przekazuje na szkoleniach adresowanych do pracowników USC na terenie całego kraju. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: Prawo Uniwersytetu Wrocławskiego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 22 kwietnia 2024 r