Rada Fundatorów

Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy – Założyciele Fundacji oraz członkowie Rady Fundatorów powołani uchwałą Założycieli Fundacji w liczbie do 7 osób. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów.