Академія Лідерства з прикордонного співробітництва представляє собою навчальний та активний курс тренінгів, орієнтований на мерів, посадових осіб і обраних представників місцевого самоврядування. Проект співфінансується Радою Європи. 

Академія складається з наступних трьох сесій:
1. Лідерство для організацій
2. Лідерство для стратегії
3. Лідерство для розбудови спроможності та потенціалу

Академія Лідерства реалізується міжнародними та українськими експертами Ради Європи, Центру експертиз реформи місцевого самоврядування та Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульского. Академія лідерства побудована на інтерактивному підході взаємного навчання.

Тренери адаптували програму Академії до навчальних потреб місцевого самоврядування в Україні і Польщі для того щоб зосередитися на навчанні в тих сферах, що відповідають українським і польскім реаліям. Між сесіями учасники повинні виконувати узгоджені завдання з покращення лідерства в рамках своїх організацій та звітувати за виконання на наступній сесії. Кінцева мета Академії полягає в тому, щоб дати учасникам знання та інструменти для забезпечення належного врядування через високоефективні органи місцевого самоврядування.

Протягом Академії учасники:

  • Знайомляться з новими підходами в лідерстві і належному врядуванні на місцевому рівні;
  • Мотивуються до розвитку особистої обізнаності, цінностей, знаннь, навичок, поведінки та особливого ставлення, що формують основу лідерства;
  • Отримують підтримку при вирішенні проблем, з якими стикаються їх організації та громади та навчяться, як ефективне лідерство зможе вирішувати ці проблем, зміцнюючи організаційний потенціал та ефективно співпрацюючи з місцевими громадами.

Крім того, участь у Академії лідерства залучає учасників до міцної та згуртованої мережі колег, які працюють в органах місцевого самоврядування. Випускники Академії заохочуються продовжувати підтримувати один одного, а також вчитися один у одного після курсів для обміну передовим досвідом, а також вирішення майбутніх викликів на спільній основі.

Лідерство у прикордонній співпраці

Знаходячись у самому центрі Європи, Україна продовжує нарощувати свій потенціал разом з сусідніми європейськими країнами. Відкриваються кордони. Збільшуються можливості культурного, економічного, фінансового співробітництва та обмінів. Одним з пріоритетів Європейського союзу є активний розвиток прикордонної і транскордонної співпраці. В свою чергу, Рада Європи напрацювала для європейських країн відповідний інструментарій та методології у даній сфері, які вміщені у Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями та її додаткових протоколах, ратифікованих Україною.

Саме ці питання, ефективне використання зазначеного інструментарію й можливостей прикордонної співпраці стає у фокусі цілої серії програм Академії лідерства для представників органів місцевого самоврядування з суміжних областей України і Польщі. До занять Академії залучаються кращі фахівці та практики прикордонного співробітництва, тренери Ради Європи, тренери Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». З використанням інноваційних навчально-тренінгових технік презентуються сучасні підходи до реалізації прикордонного співробітництва та доброго врядування на місцевому рівні. Відбуваються візити з обміну досвідом та розробка спільних планів розвитку з урахуванням особливостей та інтересів суміжних регіонів. 

Учасники навчання також розглядають виклики, що постають перед прикордонними регіонами, і як ефективне лідерство може допомогти у їх подоланні через сучасні підходи до зміцнення інституційної спроможності громад, посилення співпраці з населенням та неурядовими організаціями, збільшують свої лідерські вміння та навички, навчаються застосуванню відповідного інструментарію Ради Європи, отримують консультативну допомогу у започаткуванні та впровадженні проектів прикордонного співробітництва.