JUŻ 27 MAJA KOLEJNA DEBATA FRDL 
Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego.
De(re)centralizacja, postcovid i… ?

27 maja to dla nas szczególny dzień, to rocznica pierwszych wyborów do samorządu. Właśnie wtedy będziemy dyskutować z naszymi ekspertami na temat obecnego stanu samorządności, o tym, jak pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, oraz o tym, jakie wyzwania czekają nas w najbliższej przyszłości. Zapraszamy do uczestnictwa w debacie pt. „Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego. De(re)centralizacja, postcovid i… ?”

Debata odbędzie się w formule on-line 27 maja, w Dzień Samorządu Terytorialnego, 
w godzinach 14.00–15.30 i będzie transmitowana w naszych mediach społecznościowych na Facebooku FRDL.


Udział w debacie potwierdzili:
- prof. Hubert Izdebski, wybitny prawnik
- dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
- Marcin Bazylak, Prezydent Dąbrowy Górniczej
- Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin oraz
- sędzia Jerzy Stępień, przewodniczący Rady Fundatorów FRDL.

Debatę poprowadzi Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Rok temu w całej Polsce mieliśmy świętować XXX-lecie odrodzonej samorządności terytorialnej w Polsce. Niestety pandemia zmusiła nas do zmiany formuły tego święta. Pomimo niesprzyjających okoliczności i wielu przeciwieństw, nie zrezygnowaliśmy z naszych planów. Samorządy są naszą ostoją we wspólnocie europejskiej, poprzez samorządy ludzie tworzą niezwykle silną tkankę społeczną na poziomie lokalnym – takie opinie padały podczas pierwszej debaty zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządu. Także w tym roku przystąpiliśmy do opracowania szeregu analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej w Polsce. W debacie publicznej pojawiają się co jakiś czas (a ostatnio, jak się wydaje częściej) nawoływania do kompleksowego przeglądu ustawodawstwa samorządowego. Mówi się o potrzebie powołania komisji kodyfikacyjnej, która miałaby zająć się opracowaniem kompleksowego programu reform.  W tym właśnie kontekście prof. Hubert Izdebski przygotował dla nas ekspertyzę dotyczącą stanu obecnego i najważniejszych kierunków pożądanych zmian. Przy wyraźnej nieufności władzy centralnej do wszelkiej samorządności oraz braku z jej strony woli partnerstwa i dialogu postępuje proces formalnej i faktycznej recentralizacji – pisze w swojej ekspertyzie, przygotowanej dla Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL prof. Izdebski. Wspomniana analiza będzie punktem wyjścia do szczegółowej debaty naszych panelistów.

Podczas debaty nasi eksperci postarają się również odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie zmiany w systemie samorządu terytorialnego są potrzebne i w jakim kierunku powinny iść?
- Co należy uczynić aby odwrócić centralizację i wzmocnić autonomię samorządów?
- Czy potrzebna jest trzeci etap reform samorządowych i na czym ewentualnie powinny one być skoncentrowane?

Zapraszamy do lektury analizy prof. Izdebskiego (plik w formacie PDF)

Strona wydarzenia na Facebooku

Serdecznie zapraszamy!