Już jutro w Ukrainie obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

Jak czytamy w rozporządzeniu Prezydenta Ukrainy sprzed 33 lat, święto to zostało ustanowione „uwzględniając duże znaczenie samorządu dla rozwoju władzy narodu, demokratyzacji relacji społecznych oraz wzmocnienia ukraińskiej państwowości”.

W ocenie środowiska międzynarodowego to się sprawdza!

- Decentralizacja jest jedną z przyczyn tego, że Ukraina odniosła taki sukces i zaimponowała światu swoją stabilnością, obroną i niezłomnością, ponieważ społeczności lokalne mogą same ustalać swoje priorytety w pracy z obywatelami. A to bardzo wzmocniło Ukrainę – stwierdził Jeffrey Lehrer, p.o. dyrektora misji USAID w Ukrainie podczas forum programu DOBRE, którego częścią jest też nasza Fundacja.

Ukraina i dzisiaj, nie zważając na stan wojenny, kontynuuje proces decentralizacji i wzmacniania pozycji samorządów. Nasza Fundacja od lat działa na rzecz wsparcia tego procesu w Ukrainie. Życzymy wielu sił i wytrwałości wszystkim samorządowcom i ekspertom w tym niełatwym, acz efektywnym procesie!

UA

Вже завтра в Україні святкується День місцевого самоврядування. Як читаємо в указі Президента України сперед 33-ох років, це свято встановлено, «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності.»

На думку міжнародного середовища, це працює!

- Децентралізація – одна з причин, чому ж Україна стала така ж успішна, чесно кажучи, і вона вразила світ своєю стійкостю, своєю обороною, своєю незламністю, тому що місцеві громади можуть самі визначати свої пріоритети в роботі з громадянами. І це дуже зміцнило Україну – сказав Джеффрі Лерер, в.о. директора представництва USAID в Україні під час форуму програми DOBRE, частиною якої є і наш Фонд.

Навіть сьогодні, незважаючи на воєнний стан, в Україні триває процес децентралізації та посилення органів місцевого самоврядування. Наш Фонд роками працює над підтримкою цього процесу в Україні. Бажаємо всім представникам місцевого самоврядування та експертам наснаги та наполегливості у цій непростій, але успішній справі!