Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5.01.2024 odszedł Adam Kowalewski, polski architekt, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, uczestnik prac zespołów przygotowujących reformę samorządów terytorialnych w Polsce, uczestnik „Okrągłego Stołu”, ambasador RP w Kenii.

Był niestrudzonym orędownikiem rozwiązań sprzyjających budowaniu ładu przestrzennego w Polsce - Jego aktywność naukowa i społeczna skupiała się szczególnie na potrzebie odbudowy planowania przestrzennego w Polsce, m. in. poprzez uświadamianie strat ekonomicznych i kosztów społecznych niekontrolowanej urbanizacji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (2004) i Krzyżem Komandorskim (2009) Orderu Odrodzenia Polski.

Adam był zawiązany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od samego początku jej działania. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, a potem członka Rady Fundatorów.

Do Rodziny Zmarłego kierujemy szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Adam pozostanie w naszej dobrej o Nim pamięci.

Zarząd i Pracownicy FRDL