Fundacja zaprasza samorządowców do udziału w bezpłatnej Akademia Lokalnej Polityki Publicznej działającej w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem” więcej…


FRDL wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i pięcioma organizacjami pozarządowymi realizuje projekt systemowy „Decydujmy razem”, wprowadzający nowy wymiar relacji pomiędzy władzami samorządowymi a społecznością lokalną, zachęcając do wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych.

Więcej o projekcie i roli FRDL można przeczytać na stroneie projektu www.decydujmyrazem.pl.

Do chwili obecnej Fundacja zakończyła drugi i ostatni nabór jednostek samorządowych zainteresowanych udziałem w praktycznym testowaniu mechanizmów partycypacyjnych. Nasze zaproszenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem i do projektu zgłosiło się dużo więcej urzędów niż mogło wziąć udział w tym jego etapie. Ostatecznie uczestniczy w nim 29 nowych JST z ośmiu województw.

Pozostałe jednostki samorządowe zapraszamy do skorzystania z kolejnej formy wspierania rozwoju partycypacji publicznej oferowanej w ramach projektu, jaką jest udział w bezpłatnej Akademii Lokalnej Polityki Publicznej. Uczestnicy Akademii w sposób praktyczny będą mogli poznać doświadczenia samorządów, biorących udział w innych działaniach tego bardzo kompleksowego projektu.

Zauważyliśmy, że dotąd niepopularna tematyka partycypacji publicznej cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kręgach samorządowych.  Przykładem tego zaciekawienia niech będzie refleksja uczestniczki warsztatu zorganizowanego przez FRDL w maju br. pt. Budowanie wizerunku gminy poprzez rozwiązywanie problemów społecznych metodą partycypacji:

- Ciekawie prowadzone warsztaty, mające na celu uświadomienie uczestnikom, w jakim stopniu mieszkańcy lokalnej społeczności włączają się w kreowanie otaczającej ich rzeczywistości. Spojrzenie z boku na problemy, uzmysłowiło nam, co możemy poprawić w naszej pracy, jak wpływać na aktywizowanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach oraz jak go umiejętnie wykorzystać, nie tylko do budowania wizerunku gminy, ale przede wszystkim, aby gmina była miejscem, z którym utożsamiają się wszyscy mieszkańcy.

Więcej informacji na temat kolejnych etapów naboru do Akademii znajdą się na stronach www.decydujmyrazem.pl oraz www.frdl.mazowsze.pl