Zapraszamy na bezpłatny webinar: Wprowadzenie prawne dla samorządów - Zasady legalizacji pobytu i uprawnienia w miejscu pobytu dla osób przybywających z Ukrainy. Spotkanie otwarte, bezpłatne dla pracowników administracji samorządowej i ośrodków pomocy społecznej.

Czwartek 10 marca godz. 13.30-15.30.
Na platformie zoom i na FB Fundacji.

LINKI:
Facebook:
 https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDemokracjiLokalnej
Zoom: https://zoom.us/j/96530581110 [UWAGA NOWY, ZAKTUALIZOWANY LINK]

W razie dużego zainteresowania zamiast zooma, prosimy oglądać naszą relację na Facebooku. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt tel: 71 372 41 21.

Nie jest wymagana rejestracja

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie i masowym napływem osób z terytorium Ukrainy objętej działaniami wojennymi przed samorządem stoi szereg wyzwań organizacyjnych i prawnych. Pomimo ogromnego zaangażowania osób prywatnych i organizacji osoby znajdujące się obecnie i napływające do Polski potrzebują i będą potrzebowały pomocy i wsparcia w formie zorganizowanej pomocy realizowanej przez samorząd.

Celem naszego spotkania jest wprowadzenie prawne do tematyki szeroko pojętej pomocy dla uchodźców - przede wszystkim dla osób które będą udzielać porad i organizować pierwsze formy pomocy. Przybliżona w trakcie spotkania zostanie podstawowa niezbędna wiedza w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu osób z Ukrainy w kraju - tak aby móc przekazywać tą wiedzę osobom przybywającym oraz w celu dostosowania możliwych form pomocy udzielanej w zależności od formy prawnej pobytu osób w Polsce. To zdaje się być niezbędne w przygotowaniu działań które zostaną samorządach podjęte na podstawie aktualnie obowiązującego prawa – wraz ze zmianami które są już przygotowywane w zakresie przepisów
dostosowujących porządek prawny do bieżącej sytuacji. 

W trakcie spotkanie zostanie omówione jakie dokumenty pozwalają osobom przybywającym z Ukrainy przebywać legalnie - jak w zależności do rodzaju tego dokumentu kształtuje się ich sytuacja prawna- w jakiej sytuacji mogą legalnie podejmować zatrudnienie i ubiegać się o pomoc społeczną, kiedy są uprawnieni do świadczeń rodzinnych i zdrowotnych, w jaki sposób mogą starać się uzyskanie niezbędnych dokumentów potwierdzających legalny pobyt oraz uprawnienie do świadczeń zabezpieczenia społecznego i otwarcia rynku pracy.

Prowadząca: Ewa Cadoux - specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.