Pandemia bardzo przyśpieszyła proces informatyzacji polskich samorządów. Czy samorządy gotowe są na kolejne nadchodzące wyzwania w tym zakresie? Na ten temat będą dyskutować eksperci podczas V Krajowego Kongresu Sekretarzy 28-29 września.

Wiele tematów podczas V Krajowego Kongresu Sekretarzy dotyczyć będzie właśnie informatyzacji. Do najważniejszych zagadnień, w kontekście sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania administracji samorządowej, należeć będą: cyfryzacja usług publicznych i obiegu dokumentacji, integracja systemów oraz oczywiście cyberbezpieczeństwo.

Chcemy, aby uczestnicy Kongresu uzyskali wiedzę nt. tego jakie działania w zakresie informatyzacji i cyfryzacji usług publicznych będą realizowane centralnie, a jakie działania powinien podjąć sam urząd. Chodzi o to aby efektywnie alokować swoje zasoby osobowe i finansowe przy projektowaniu obsługi klientów, podatników czy zarządzaniu dokumentacją. Biorąc pod uwagę obecną przyśpieszoną rewolucję informatyczną w polskich samorządach, na Kongres Sekretarzy zaprosiliśmy ekspertów i instytucje zaangażowane w ten proces - mówi Marcin Smala, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, która organizuje Kongres. 

Rządowy projekt Cyfrowa gmina

O rządowych planach w ramach programu Cyfrowa Gmina zakładającego cyfryzację wszystkich instytucji publicznych zgodnie z zasadą cyfrowej domyślności jako podstawowej relacji obywatel - administracja, opowie Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. W ramach Programu rząd deklaruje ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych. Jak będzie to wyglądało w praktyce, i na jakie wsparcie organizacyjne i finansowe mogą liczyć samorządy, zapytamy Ministra podczas Kongresu.

Cyfrowa transformacja w samorządach

Warunkiem sprawnej transformacji cyfrowej jest wdrożenie systemu cyfrowego obiegu dokumentów. Nad takim systemem pracuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy. O wdrożeniu jednolitego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP) w administracji publicznej od roku 2022 opowie Mariusz Madejczyk, Dyrektor oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku. Instytut udzielił swojego Patronatu Merytorycznego Kongresowi, podobnie jak Urząd Zamówień Publicznych. Dokonujące się już ale i dalsze zmiany omówi Prezes UZP Hubert Nowak, który wystąpi z prezentacją Elektronizacja Zamówień Publicznych. Elektronizacja dotyka również procesy postępowania administracyjnego. Dlatego uczestnikom Kongresu polecamy w tym zakresie wystąpienie Marcina Adamczyka, Radcy prawnego, Eksperta FRDL pt. KPA a doręczenia elektroniczne. Najważniejsze aspekty praktyczne. Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

V Krajowy Kongres Sekretarzy

V Krajowy Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dla sekretarzy jst. To wymiana doświadczeń oraz dwa dni debaty wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych. Program podzieliliśmy na cztery moduły tematyczne - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu.
Kongres odbywa się zarówno stacjonarnie jak i online.
To już ostatni moment na rejestrację!