ukraincy_mistia_08_2015-9d66a312

W dniach 24-28 sierpnia br. gościliśmy w FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu i Administracji delegację z Obywatelskiego Instytutu Samorządu Lokalnego w Kijowie. Nasz ukraiński partner to organizacja pozarządowa założona w 2014 roku przez aktywistów działających w czasie Rewolucji Godności na Majdanie Kijowskim, skupiająca bardzo różne środowiska (od naukowych z różnych dziedzin do zwykłych obywateli). Celem głównym jej działalności jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu samorządowego na Ukrainie. Obywatelski Instytut Samorządu Lokalnego w Kijowie chce realizować ten cel m.in. poprzez:

  • przygotowywanie i proponowanie władzom centralnym rozwiązań prawnych w zakresie samorządu,

  • zwiększanie kompetencji osób związanych z samorządem ukraińskim poprzez przekazywanie doświadczeń samorządowych krajów UE,

  • zwiększanie zaangażowania obywateli w działalność samorządów lokalnych,

  • zwiększenie możliwości kontrolnych społeczności lokalnych w stosunku do samorządu i władzy centralnej w zakresie rozporządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska,

  • zwiększanie jakości usług publicznych świadczonych przez samorząd i administrację państwową,

  • zwiększenie dostępu do informacji publicznej i walka z korupcją,

  • inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami ukraińskimi a NGO`s.


Celem tygodniowej wizyty studyjnej przedstawicieli Obywatelskiego Instytutu Samorządu Lokalnego było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego systemu samorządowego. Nasi goście poznawali samorząd od strony teoretycznej i praktycznej. Służyły temu między innymi wizyty w powiecie krakowskim, gminie Sękowa i krakowskiej Dzielnicy I – Stare Miasto.

W Senacie RP, goście z Ukrainy mieli możliwość porozmawiać z senatorami Januszem Sepiołem i Witoldem Gintowt-Dziewałtowskim o znaczeniu polskich reform samorządowych. Znaleziono wiele analogii pomiędzy obecną sytuacją Ukrainy w zakresie reform samorządowych a polskimi doświadczeniami z początku lat dziewięćdziesiątych. Nasi goście wyjechali w przekonaniu, że warto podejmować starania na rzecz realnej decentralizacji i upodmiotowienia obywateli. Z strony FRDL MISTiA zadeklarowaliśmy dalszą pomoc w realizacji tych ważnych celów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Współorganizatorem wizyty delegacji ukraińskiej była Kancelaria Senatu RP.