Jak zwiększyć niskie zaangażowanie młodzieży w sprawy gromady i zapewnić warunki d samorozwoju tej grupy społecznej? W rozwiązaniu tego wyzwania pomagali Sofijiwskiej gromadzie eksperci FRDL.

Sofijiwska OTG (ukr. Софіївська) jest gromadą o charakterze rolniczym, położoną pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi Dnipro i Krzywym Rogiem w obwodzie Dniepropietrowskim, liczącą ponad 11 tysięcy mieszkańców. W programie DOBRE, finansowanym przez USAID, gromada uczestniczy od 2017 roku. W ramach projektu Sofijiwska OTG mogła skorzystać z pomocy doradczej w zakresie przygotowania strategicznego planu rozwoju gromady. Strategia została wypracowana we współpracy z ekspertami Fundacji w oparciu o Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego FRDL, który zakłada szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej.

Jednym z ważniejszych problemów zdefiniowanych w trakcie prac nad strategią było niskie zaangażowanie młodzieży w sprawy gromady. Ważne było także zapewnienie warunków dla samorozwoju tej grupy społecznej. Jeszcze w 2017 r. oficjalnie utworzono Radę Młodzieżową Sofijiwskiej OTG, jednak głównym wyzwaniem było opracowanie programu działań w sposób atrakcyjny dla młodzieży, tak aby uwzględniał on organizację czasu wolnego, zapobiegał i chronił ludzi młodych przed zagrożeniem przestępczością i innymi patologiami.

Dzięki pracom warsztatowym i wdrożeniu założeń programu DOBRE wypracowano odpowiedni model wsparcia młodzieży w gromadzie. Zdefiniowano pięć priorytetowych obszarów, na których miała się koncentrować działalność młodych aktywistów, którymi były:

  • wyposażenie boiska sportowego,
  • utworzenie młodzieżowego centrum,
  • wyposażenie placu dla deskorolek,
  • przygotowanie studia nagrań,
  • zagospodarowanie plaży.

Dzięki wsparciu finansowemu programu DOBRE, zmodernizowano i wyremontowano jeden z budynków w centrum gromady, w którym już w 2018 roku rozpoczęło działanie centrum kreatywnego rozwoju młodzieży nazwane przez samą młodzież „UNREAL”. Obecnie centrum posiada odpowiednią przestrzeń, nowoczesne wyposażenie, niezbędny sprzęt multimedialny oraz książki. Młodzi ludzie sami organizują różnorodne zajęcia i spotkania, które przyciągają kolejne osoby. Szeroka oferta centrum sprawiła, że stało się ono nie tylko miejscem spędzania czasu wolnego, ale też podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego. Młodzi mieszkańcy biorą udział w seminariach, forach, konferencjach, nagrywają filmy promocyjne, angażują się w edukację nieformalną i wspierają się nawzajem w nauce. Młodzież stale zaprasza na prelekcje specjalistów z różnych dziedzin, szczególnie interesuje ją turystyka, medycyna i informatyka.

Mimo trwającej pandemii Centrum realizuje swoją działalność w przestrzeni wirtualnej zachowując zasady bezpieczeństwa.

Projekt przyczynia się do społecznej i zawodowej aktywizacji młodzieży w gromadzie. Pokazuje, że problemy młodzieży są dostrzegane, natomiast władze gromady starają się w porę reagować na wyzwania dotyczące procesu wychowawczego.
„Młodzież dzięki temu przedsięwzięciu staje się obywatelami, dla których ważny jest komfort relacji międzyludzkich w gromadzie” mówi Switłana Szykarenko – główny specjalista ds. rozwoju strategicznego w Sofijiwskiej gromadzie.
Z drugiej strony, aktywna i zaangażowana młodzież przyczynia się do lepszej integracji całej społeczności lokalnej. Starsze pokolenie zaczyna słuchać młodych ludzi, wykazuje zainteresowanie nowymi pomysłami i kierunkami rozwoju gromady.

Sofijiwska gromada daje dobry przykład wdrożenia modelu aktywizacji młodzieży. Zapowiada kontynuację projektu i utworzenie filii centrum młodzieżowego w innych miejscowościach.


Opis niniejszej historii został przygotowany przez ekspertów FRDL: Roberta Żarkowskiego i Oleksija Pasichnika, którzy wspierali Sofijiwską gromadę w wypracowaniu strategii rozwoju i monitorują jej realizację. Działania FRDL w ukraińskich gromadach są prowadzone w ramach programu „DOBRE”.

Program USAID „Decentralization Offering Better Results” (DOBRE) to wieloletni program, realizowany przez międzynarodową organizację Global Communities i finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Jego celem jest wsparcie i wzmocnienie zarządzania na poziomie lokalnym, stworzenie lepszych warunków rozwoju dla nowych ukraińskich jednostek terytorialnych, zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji oraz zapewnienie przejrzystości i rozliczalności administracji publicznej. Program realizuje międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą następujące organizacje: Global Communities (lider projektu), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Ukraine Crisis Media Center (UCMC), SocialBoost, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP/UEK) oraz National Democratic Institute (NDI).
Pierwotnie program USAID DOBRE był realizowany w 7 obwodach: dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim oraz tarnopolskim. W czerwcu 2020 r. wsparcie zostało rozszerzone na kolejne trzy obwody: zaporoski, czerniowiecki oraz czernichowski.

Więcej informacji o projekcie na stronie programu DOBRE.


Poznaj inne DOBRE historie: