Do naszej oferty nagranych szkoleń VOD trafiły nowe szkolenia dotyczące zwalczania mobbingu w administracji publicznej. Szkolenia dostępne są w dwóch wersjach - dla kadry menedżerskiej oraz dla pracowników.


Cele szkolenia obejmują:

  • Identyfikację przejawów mobbingu i odróżnienia ich od działań przełożonych lub współpracowników, których nie można określić mianem mobbingu.
  • Uświadomienie istnienia instrumentów ochrony prawnej dla osób poszkodowanych wskutek mobbingu.
  • Zapoznanie się z korzyściami płynącymi  ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz z zagrożeniami płynącymi z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.
  • Zrozumienie przyczyn i mechanizmów powodujących mobbing a także pozycji potencjalnej ofiary.

Oba szkolenia dostępne są już teraz na naszej platformie VOD.FRDL.PL:

Dla kadry kierowniczej - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej - 199 zł

Dla pracowników - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej - 199 zł

Prowadzący szkolenie:
Janusz Białek - Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).