W związku z komunikatem dotyczącym e-administracji:

Minister Łukasz Schreiber - z upoważnienia Rady Ministrów - zwrócił się dziś do Marszałek Sejmu z wnioskiem o wycofanie z prac parlamentarnych następujących projektów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - prawo komunikacji elektronicznej, projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej - przekazał PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

i licznymi pytaniami w tym zakresie, informuję, iż nie ma żadnych zmian, które wstrzymywałby (lub zmieniały) pracę nad wejściem w życie publicznej usługi doręczenia elektronicznego powiązanej z nowy adresem do doręczeń elektronicznych, która to pojawi się 10 grudnia b.r. Zmiany w prawie, wycofane z prac w sejmie dotyczyły szerszego stosowana edoręczeń, a także e-płatności, e-pełnomocnictwa, które miały pojawić się dopiero dzięki nowelizacji niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Projekt jest o tyle ciekawy, że pokazuje, co będzie się działo w najbliższej przyszłości, a mianowicie ustawa o eadministracji ma mieć "charakter rewolucyjny dla obywateli, przedsiębiorców i administracji". "Ustawa o e-administracji ma sprawić, że realizowanie większości usług będzie właśnie online" (tak Ministerstwo Cyfryzacji). Projekt miał nałożyć m.in. na JST obowiązek elektronicznego zarządzania dokumentacją, wprowadzić platformę e-Płatności, która zapewniłaby możliwość uregulowania zobowiązań finansowych obywateli na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności, wprowadzić darmowe edoręczenia w samorządach, miał też wprowadzić e-Pełnomocnictwa dające możliwość upoważnienie bliskiej osoby w aplikacji mObywatel do tego, żeby załatwić w naszym imieniu jakąś sprawę urzędową. Nowelizacja ma zapewnić organom administracji publicznej odpowiednie warunki i narzędzia informatyczne, pozwalające na pełną elektroniczną realizację procesów zachodzących pomiędzy podmiotami publicznymi i obywatelami oraz przedsiębiorstwami, a także pomiędzy współpracującymi ze sobą pomiotami publicznymi. Nie mniej jednak nic się nie zmienia i 10 grudnia 2023 r. zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 1077 (który nie zostaje zmieniony, jak i nie jest obecnie zmieniana ustawa o doręczeniach elektronicznych) a JST mają obowiązek stosowania doręczeń w oparciu o publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego powiązaną z nowym adresem (o jaki należy wystąpić do ministerstwa) do doręczeń elektronicznych (art. 4 u.d.e. w zw. z art. 39 § 1 k.p.a. i art. 155 ust. 1 u.d.e.). Proszę uwzględnić niniejszą informację, tak by nie doszło w grudniu do faktycznego proceduralnego paraliżu jednostki w związku z niemożnością doręczenie korespondencji organu.

dr Marcin Adamczyk, radca prawny 


Zapraszamy na organizowane przez FRDL szkolenia zamknięte z zakresu e-doręczeń:

oraz na szkolenia otwarte:

6 października - Katowice
18 października - Warszawa

Wydawanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem e-doręczeń, obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku. Zagadnienia praktyczne - 4 października

Serdecznie zapraszamy!