9 marca 1789 roku podjęto decyzję o pierwszym spisie ludności na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów! Dlatego właśnie 9 marca, aby upamiętnić tę datę obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej.

Aktualnie spisy powszechne prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ma przyjemność na co dzień współpracować z Urzędami Statystycznymi np. przy organizacji Rankingów Gmin!

Wszystkim osobom związanym ze statystyką oraz zaangażowanym w jej funkcjonowanie i rozwój składamy najlepsze życzenia.