wsap_szczecin

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie rozpoczęła kolejny nabór na dwusemestralne, bezpłatne studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie:  „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia tego typu organizowane są po raz pierwszy na terenie  województwa zachodniopomorskiego. Ich celem  jest  podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji kadr instytucji publicznych i organizacji społecznych działających w dziedzinie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Nowy zasób wiedzy powinien dopomóc w skuteczniejszym  rozwiązywaniu  problemów społecznych  lokalnych wspólnot samorządowych.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, przewiduje interaktywne formy nauczania, prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, naukę współdziałania.

Na zgłoszenia kandydatów oczekujemy do 15 września 2012 roku.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie www.wsap.szczecin.pl.

Dodatkowymi informacjami służy: Joanna Dziedzic-Kozłowska  tel. (91) 487 03 65,  e-mail: podyplomowe@wsap.szczecin.pl10