Pomimo trwającej w Ukrainie wojny i kolejnych bestialskich ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińskie miasta, miasteczka, wsie oraz na ich mieszkańców, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wznawia swoje działania w tym kraju.

Dzięki finansowemu wsparciu USAID (Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego), kontynuowany będzie program DOBRE, który był już realizowany w Ukrainie od 2016 do 2022 r. Kolejna edycja Programu została zaplanowana na lata 2023-2025, a działania FRDL będą się koncentrować na przygotowaniu ukraińskich samorządów do procesu odbudowy i przezwyciężania skutków wojny.

– Czujemy się zaszczyceni faktem, że nasza Fundacja będzie mogła wspierać ukraińskie samorządy i społeczności lokalne w tym szczególnie trudnym czasie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czeka nas bardzo trudne zadanie i że będziemy się musieli mierzyć z wieloma wyzwaniami. – mówi Katarzyna Czarnołęcka, kierowniczka komponentu FRDL w ramach programu DOBRE i DOBRE 2.

FRDL była jedną z głównych organizacji partnerskich wdrażających w Ukrainie program DOBRE w latach 2016-2022, w ramach konsorcjum, którego liderem było Global Communities.

Wśród najważniejszych rezultatów działań zrealizowanych przez FRDL można wymienić:

 • 105 lokalnych diagnoz,
 • 94 strategie rozwoju dla ukraińskich jst,
 • cykl 24 szkoleń „Akademii Przywództwa”,
 • 13 wizyt studyjnych do Polski,
 • kilka serii wizyt monitorujących wdrażanie strategii rozwoju w 63 jednostkach samorządowych.

Bezpośredni udział w działaniach FRDL wzięło w sumie ponad 60 000 uczestników ze 105 ukraińskich
gromad, w tym:

 • w różnych formach szkoleń i warsztatów budujących kompetencje brało udział 11607 uczestników,
 • w spotkaniach i wywiadach diagnostycznych w 105 gromadach wzięło udział 6 441 osób,
 • w partycypacyjnych procesach strategicznego planowania w 94 gromadach uczestniczyło w sumie 18 578 osób oraz 34 999 gospodarstw domowych,
 • we wsparciu mentoringowym w zakresie wdrażania strategii brało udział 2 509 uczestników,
 • w warsztatach Akademii Przywództwa wzięło udział 201 osób,
 • 13 wizytach studyjnych do Polski wzięło udział 290 osób,
 • konsultanci i eksperci FRDL wzięli udział (w charakterze mówców, prelegentów i moderatorów) w 11 konferencjach i seminariach współorganizowanych przez FRDL w ramach DOBRE.

Więcej informacji o poprzedniej edycji programu DOBRE