dzierzoniow-logoFRDL Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu zostało partnerem waznej konferencji „Wykorzystanie Europejskich Funduszy a sprawne zarządzanie gminą – studium przypadku Gminy Miejskiej Dzierżoniów” (18-19 października).

Konferencja odbędzie się w kompleksie konferencyjnym w Krzyżowej. Jej organizatorem jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie. Miasto to może poszczycić sie licznymi sukcesami na polu projektowania i realizowania usług publicznych, nowoczesnymi metodami zarządzania projektami oraz współpracą z mieszkańcami w zakresie wyznaczania kierunków rozwoju miasta. Jak informują organizatorzy, konferencja skierowana jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz sekretarzy i kadry kierowniczej urzędów administracji publicznej, zainteresowanych wykorzystaniem dobrych praktyk Gminy Miejskiej Dzierżoniów w podnoszeniu jakości zarządzania,a w szczególności pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystaniem środków unijnych.