Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego podnosi poprzeczkę w działalności na rzecz wspólnot lokalnych w Polsce, osiągając
2 miliony uczestników wydarzeń i szkoleń.


Przez ostatnie 34 lata Fundacja zorganizowała imponującą liczbę 100 000 szkoleń, seminariów i konferencji, z których skorzystało aż 2 000 000 uczestników. Uroczystość uhonorowania 2-milionowej uczestniczki szkoleń Fundacji odbyła się 15 grudnia w Katowicach. Okolicznościowy dyplom otrzymała Agnieszka Szołtysik - Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Z Ośrodkami Regionalnymi działającymi w 14 województwach, Fundacja jest największą organizacją sieciową oferującą wsparcie szkoleniowo-doradcze dla samorządów terytorialnych w Polsce.

W 2009 roku, po 20 latach działalności Fundacji, świętowaliśmy milion przeszkolonych osób. Dla osiągnięcia drugiego miliona, wystarczyło "zaledwie" 14 lat. To dowód na naszą wiarygodność, skuteczność i na rosnące zainteresowanie działalnością Fundacjimówi dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Fundacja od lat posiada w swojej ofercie różnorodną ofertę szkoleń: online i stacjonarnych, dostępnych dla wszystkich i dedykowanych określonym grupom odbiorców. Tematy realizowanych kursów są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby samorządów terytorialnych, wynikające np. z wprowadzania nowych przepisów prawnych czy zachodzących zmian technologicznych i społecznych. Organizowane przez FRDL szkolenia umożliwiają pracownikom samorządowym stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Pod szyldem FRDL działa również prawie 90 Forów specjalistów samorządowych, gromadzących niemal 5 tysięcy członków. Spotkania Forów stanowią przestrzeń kształcenia, wymiany doświadczeń i integracji grup zawodowych. Najliczniejsze pozostają Fora Skarbników i Sekretarzy. W spotkaniach Forów każdego roku biorą udział tysiące uczestników, którzy poprzez zdobywanie nowej wiedzy, angażują się we wzmacnianie swoich wspólnot lokalnych.

Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, a dalsze plany działania w służbie lokalnym społecznościom są kluczowym elementem realizowania naszej misji dodaje dr Cezary Trutkowski.

Więcej informacji o szkoleniach FRDL:

https://frdl.org.pl/szkolenia-otwarte-online-i-stacjonarne

zdjęcia: Joanna Malinowska