logo_mkidn-9f97af72

Wkrótce dowiemy się, czy i w jaki sposób realizacja programu „Biblioteki+ Infrastruktura Bibliotek” wpłynęła na podniesienie jakości życia społeczności lokalnych w Polsce. Badają to od maja br. eksperci Fundacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Badacze położyli szczególny akcent na identyfikację wzorców oddziaływania bibliotek na życie mieszkańców oraz analizę skuteczności podejmowanych przez nich działań animacyjnych. Badania mają także zidentyfikować najlepsze praktyki. Więcej o szczegółach projektu, który zakończy się w grudniu br. piszemy w dziale Społeczeństwo Obywatelskie - Projekty.