gminprzyjazseniorom-75370e8dKoalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się doSieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców i stale starają się ją poprawiać.

Zapraszamy również do zgłaszania projektów realizowanych w gminach adresowanych do seniorów. Najciekawsze z nich zostaną przedstawione w czasie V Kongresu „Obywatel Senior” dn. 9 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie. Kongres objęty został patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Gminy, które znacznie poprawiły jakość życia osób starszych i zgłosiły swój akces do Sieci, otrzymają certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

Tematyka Kongresu obejmie także działania na rzecz seniorów w Europie.

W skład Koalicji wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Park Śląski oraz Fundacja Park Śląski.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami:

Dodatkowo na stronie: www.obywatelsenior.pl dostępne są:

  • lista gmin, które otrzymały certyfikaty i wyróżnienia w poprzednich latach, oraz krótki opis ich projektów,

  • informacje o Kongresie „Obywatel Senior”,

  • kontakty