nagrody_gminy-przyjazne-zeniorom-1ccab07e

W dniach 8-9 maja 2016 r. w Paku Śląskim w Chorzowie odbył się V Kongres „Obywatel Senior” objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara.

Istotnym punktem Kongresu było wręczenie gminom wyróżnień i certyfikatów w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Kapituła konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Park Śląski oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne wyróżniło inicjatywy samorządów lokalnych, które realizowane były na ich terenie rzecz osób starszych.

W każdym kolejnym roku realizacji tej inicjatywy poprzeczka podnoszona jest wyżej – zgłaszanych jest coraz więcej oraz coraz bardziej innowacyjnych i kompleksowych działań w obszarze polityki senioralnej.

Ze strony Fundacji laury wręczał Witold Monkiewicz, wiceprezes Zarządu FRDL. W tym roku nagrodzono następujące gminy:

Trzyletni certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” otrzymały:

Stare Babice, w. mazowieckie, Certyfikat za uniwersytet trzeciego wieku, rzadki w małych miejscowościach, propagowanie wolontariatu seniorów, infrastrukturę dostosowywaną do potrzeb starszych (ławki, oświetlenie, siłownie, przystanki) oraz granty dla ngo na działania senioralne.

Trzebinia, w. małopolskie. Certyfikat za przemyślane w szczegółach, dobrze planowane i podlegające ewaluacji rozliczne działania na rzecz osób starszych, m .in. szeroko rozpowszechnione, bezpłatne zajęcia na basenie raz w tygodniu (7 tys. osób rocznie) połączone z badaniem ich efektywności (zdrowie, higiena, aktywizacja społeczna).


Roczny certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” otrzymały:

Bolesławiec, w. dolnośląskie.  Certyfikat roczny za genialną międzypokoleniowość i łączenie działań z historią: wydawnictwa na podstawie wspomnień starszych zebrane przez młodych a sfinansowane przez gminę. Do tego warsztaty dekorowania ceramiki, pisankarskie, piernikarskie, pszczelarskie, garncarskie i Park dla wszystkich pokoleń.

Siemianowice Śląskie, w. śląskie. Certyfikat roczny za różnorodność działań partycypacyjnych, informacyjnych oraz aktywizujących.

Wyróżnienia otrzymały następujące gminy:

Błonie, w. mazowieckie. Wyróżnienie za planowanie wraz z seniorami multimedialnego parku Bajka. W parku wykorzystano wiele elementów ogrodu terapeutycznego.

Czaplinek, w. zachodniopomorskie. Wyróżnienie za różnorodność działań: pudełko życia, szczepienia dla seniorów, teatr, siłownie oraz liczne imprezy aktywizujące.

Czeladź, w. śląskie. Wyróżnienie za zaangażowanie młodych wolontariuszy dostarczających książki zamówioną przez starszego chorego, niesprawnego przez telefon lub Internet oraz domy chronione dla seniorów.

Dąbie, w. lubuskie. Wyróżnienie za działania na rzecz seniorów w małej gminie w zakresie edukacji, ruchu, walki z cyberwykluczeniem.

Dębica, w. podkarpackie. Wyróżnienie za bezpłatną wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz kartę seniora dającą 50-proc. zniżki.

Jasło, w. podkarpackie. Wyróżnienie za opracowany program Aktywności Lokalnej dla seniorów na lata 2016-2020.

Lubaczów, w. podkarpackie. Wyróżnienie za słuchanie opinii starszych mieszkańców przy projektowaniu przestrzeni miejskich.

Ostrów Wielkopolski, w. wielkopolskie. Wyróżnienie za dobrze zaprojektowaną kartę seniora.

Stepnica, w. zachodniopomorskie. Wyróżnienie za różnorodne formy aktywizacji - tworzenie sprzyjających warunków tworzenia organizacji i grup nieformalnych seniorów.

Świdnica, w. dolnośląskie. Wyróżnienie za rozwiązania w zakresie komunikacji miejskiej: autobusy niskopodłogowe, z dużymi tablicami, przystanki z długimi ławkami.

Żary, w. lubuskie. Wyróżnienie za wolontariat seniorów na rzecz uniwersytetu trzeciego wieku oraz organizowane imprezy dla mieszkańców.

W kongresie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, urzędnicy, przedstawiciele świata nauki oraz organizacji senioralnych i rad seniorów z całej Polski.

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, który objął patronat honorowy nad Kongresem, przedstawił pożądane kierunki działań ukierunkowanych na realizację zasad: uczestnictwa, godności, niezależności, opieki oraz samorealizacji osób starszych. Jako kluczowe uznał działania na rzecz zapewnienia wsparcia w funkcjonowaniu osób starszych w miejscu zamieszkania w środowisku lokalnym, zamiast domach pomocy społecznej. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Krajowej Rady Radców Prawnych mówił o współpracy środowiska prawniczego z seniorami i Uniwersytetami Trzeciego Wieku - „Nie chcemy rozmawiać o prawie, które jest obudowane wielkimi kanonami kodeksowymi, ale o tym, które potrzebne jest po to, aby czuć się bezpiecznie we własnym domu”. Europejskie pomysły dotyczące seniorów na przykładzie Kraju Basków
zaprezentowała Noemi Ostolaza Arcauz z Departamentu Zatrudnienia i Polityki Społecznej Rządu Kraju Basków.

Była Pierwsza Dama RP, Jolanta Kwaśniewska zwracała uwagę, że dawniej osoby starsze były pokazywane przede wszystkim przez pryzmat szacunku do „siwych włosów”, podczas gdy obecnie starość jest często postrzegana, jako niepotrzebny balast. Doceniała jednak zaangażowanie tych, którzy chcą i potrafią to zmieniać. Przykładów jest coraz więcej. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych z udziałem seniorów z ust jednej z wolontariuszek - seniorek padło znamienne i wzruszające stwierdzenie: "nawet jeżeli zmarnowałam młodość, nie koniecznie chce pozwolić, aby zmarnować starość".

Wszystkim nagrodzonym serdecznie raz jeszcze gratulujemy i zachęcamy do kolejnych działań. Do zobaczenia za rok!