Za nami I dzień VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy. W Kongresie bierze udział ponad 350 Gości: Sekretarzy, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Kongres otworzył Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Samorząd to ta część władzy, która nie podlega zarządzaniu centralnemu. Stąd też wynika siła krajów zdecentralizowanych, w których samorząd stanowi podstawę demokracji – mówił. 

Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL dodał natomiast, że – Zasadnicza odpowiedzialność za to, że samorząd terytorialny sprawnie funkcjonuje spoczywa właśnie w dużej mierze na barkach Sekretarzy.

Stronę rządową na Kongresie reprezentowali: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Szefernaker - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Wiemy, że samorząd sobie poradzi, często spotykamy się, że określona liczba jst chce już wprowadzać rozwiązania i nie czekać, cześć będzie odciągać do ostatniego. Wiemy, że wspólnie z rządem samorząd chce cyfryzować swoje urzędy i jednostki, co ułatwia codzienne funkcjonowanie i pracę jak urzędników tak i przede wszystkim pomaga w świadczeniu usług mieszkańcom – mówił Minister Cieszyński. Minister zapowiedział cyfrowe rozwiązania dla samorządów i apelował o ujmowanie w budżetach środków na cyberbezpieczeństwo.

To wy wprowadzacie i nadzorujecie pracę urzędników i to od was zależą efekty funkcjonowania jednostki – mówił Minister Szefernaker. W swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych wyzwań kryzysu energetycznego. Sekretarzom dziękował również Waldemar Buda - Minister rozwoju i technologii: – Kto zna samorząd ten wie, że dobry Sekretarz to ktoś bez kogo nie da się dobrze funkcjonować – mówił Minister Buda.

Uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać też kilkudziesięciu ważnych wystąpień na temat najważniejszych problemów, z którymi mierzą się obecnie samorządowcy. Peter Agh – Dyrektor Wykonawczy ICMA Europe wystąpił z prezentacją Kryzys energetyczny – rozwiązania i trendy w ramach dobrych praktyk JST na świecie. Natomiast, Marek Wójcik – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpił z prezentacją Rola Sekretarza a współczesne wyzwania demograficzne, społeczne i ekologiczne. W ocenie Wójcika kryzysy demograficzne, ekologiczne i społeczne mogą już wkrótce stać się naszą codziennością. To dla samorządu terytorialnego całkiem nowe, lecz bardzo wymagające wyzwania.

Ważne tematy branżowe z perspektywy codziennej pracy Sekretarzy zaprezentowali również przedstawiciele ważnych instytucji państwowych: Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO, Dariusz Łubian – p.o. Wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Karol Kacprzak – Naczelnik Wydziału Opinii w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, Bohdan Pawłowicz – Doradca Z-cy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych.

Podczas Kongresu zaprezentowano też laureatów Konkursu na dobre praktyki w zarządzaniu w JST oraz ich pomysły. Decyzją Kapituły Konkursu Główne Nagrody trafiły do Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej za usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy oraz do Urzędu Miasta Brześć Kujawski za dobre rozwiązania dotyczące współpracy z klientem urzędu. Nagrodami w Konkursie są vouchery na szkolenia FRDL. W części popołudniowej odbyły się dalsze sesje równoległe, których prelegentami byli eksperci i partnerzy Kongresu. Jak zwykle nie zabrakło rozmów, dyskusji i wymiany opinii.

Więcej relacji z Kongresu już wkrótce.

Już jutro zapraszamy na Dzień II VI Krajowego Kongresu Sekretarzy

(zdjęcia: Konrad Lechański)

Partnerzy Kongresu:
Honorowy Partner Merytoryczny - K.R. RIO. Partner Międzynarodowy: ICMA Europe. Patronat Honorowy: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Najwyższa Izba Kontroli, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Państwowa Inspekcja Pracy.

Partnerami biznesowi są: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, Wolters Kluwer, Rekord Systemy Informatyczne, firma Comarch oraz eSesja. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne oraz media samorządowe i lokalne.