kongres_sekretarzy_ppw-f4729302Pod koniec września br. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje w Rzeszowie I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej poświęcony nowoczesnej administracji samorządowej oraz wyzwaniom stojącym przed jednostkami samorządu terytorialnego po 25-ciu latach funkcjonowania w III RP.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej odpowiadając na inicjatywę sekretarzy jst., członków forów działających przy jej regionalnych ośrodkach, organizuje I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie w dniach 23 - 24 września 2015 r.

Tematem przewodnim jest 25-lecie samorządu a nowoczesna administracja samorządowa. Kongres ma zainicjować dyskusję o nowoczesnym zarządzaniu w samorządach w celu wypracowania nowych standardów pracy. Inicjatywa ma też umożliwić debatę z przedstawicielami władz centralnych i przekazywanie im oczekiwań środowiska sekretarzy wobec uchwalanego prawa.

Pierwszego dnia Kongresu zostanie dokonane podsumowanie i ocena stanu polskiego samorządu. Dzień drugi będzie poświęcony debacie nt. wyzwań stojących przed urzędami. Omówione będą szanse, zagrożenia i konieczne zmiany w sposobie funkcjonowania nowoczesnych urzędów.

Wśród prelegentów znajdą się znakomite osobistości z kraju i zagranicy m.in. Jerzy Stępień – Prezes FRDL, współtwórca reformy samorządowej, Janusz Sepioł – Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Ronny Frederickx – Prezes Europejskiej Federacji Dyrektorów Naczelnych (Sekretarzy) Samorządów (UDiTE), przedstawiciel amerykańskiej Fundacji The German Marshall Fund of the United States oraz przedstawiciele samorządów, którzy podzielą się swymi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Samorządności w Mikołowie. Kongres został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewodę Podkarpackiego, Marszałków Województw: Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Po więcej wiadomości zapaszamy na stronę ośrodka Fundacji w Rzeszowie.

Patronat medialny objęły: Rzeczpospolita, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, TVP Kielce, TVP Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Rzeszów, Radio Kielce, Echo Dnia.