2 i 3 września na specjalnym posiedzeniu w Bielsku-Białej obradowali członkowie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podsumowując w ten sposób jubileusz 30 lat działalności. Życzenia i gratulacje, za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju samorządności w województwie śląskim, złożyli w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Wiceprezes Zarządu Marcin Smala i dyrektor OKST Marlena Moliszewska-Gumulak. 

Śląski Związek Gmin i Powiatów to zrzeszenie 142 jednostek samorządowych, skupione wokół pracy na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Województwie Śląskim. Trzydzieści lat działalności tej struktury zaowocowało wieloma wspólnymi inicjatywami i stanowiskami, nastawionymi na integrację regionalną gmin i powiatów województwa, wsparcie i promocję samorządności lokalnej. Związek stawiał także często podwaliny pod wspólne projekty i jednolitą politykę regionu, działał także na polu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów. 

W liście gratulacyjnym, złożonym na ręce Piotra Kuczery, Przewodniczącego Związku i Prezydenta Miasta Rybnika te właśnie wartości wskazywał wiceprezes fundacji Marcin Smala. 

Jestem przekonany, że mogą Państwo z dumą podsumowywać osiągnięcia trzech dekad działania Związku w trakcie dzisiejszego jubileuszu. Były one bowiem pełne skutecznych działań, których efekty dostrzegamy w gminach i powiatach województwa śląskiego. Warto wspomnieć choćby o integracji wokół wspólnych wartości, artykułowaniu merytorycznych stanowisk, przyjmowanych przez związek w ważnych dla wspólnot samorządowych sprawach, wzajemnej pomocy członków w formie porad, komisji, informacji i szkoleń oraz ważnych regionalnych projektach podnoszących jakość świadczonych usług publicznych. Wszystkie działania podejmowane przez Związek łączył zawsze jeden mianownik, którym była troska o rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów, aktywnie budujących tą ważną wspólnotę.

Słowa te oparte są na trzech dekadach doświadczeń we współpracy Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im W. Pańki w Katowicach ze Związkiem. Także obecna Dyrektor ośrodka, Marlena Moliszewska-Gumulak, gratulowała śląskim samorządowcom, zrzeszonym w ŚZGiP wielu lat skutecznej pracy:

Działania Związku, podejmowane na wielu płaszczyznach i bazujące na najlepszych wzorcach, nastawione były zawsze na integrację i rozwój regionu. Dzięki rozlicznym aktywnościom nazwa Śląski Związek Gmin i Powiatów stała się silną i rozpoznawalną marką, na stałe zakorzenioną w samorządowym krajobrazie Śląska. Sumienna i kompetentna praca pozwoliły także, na zdobycie estymy i uznania wśród zrzeszeń samorządowych w całym kraju. Tak ważna i znacząca pozycja stanowi tym większy powód do gratulacji, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę naszego województwa. To pełen różnic i sprzecznych interesów kolaż wspólnot, które udało się Państwu pogodzić i skupić na działaniu pod jednym szyldem ŚZGIP. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości ŚZGiP