Ferie już dawno za nami i mimo że pogoda zmienna, wiosna zbliża się wielkimi krokami. W nadchodzących tygodniach mamy do zaoferowania wiele propozycji szkoleń i kursów online, będących odpowiedzią na Państwa bieżące potrzeby i pytania, w których udział możliwy jest bez wychodzenia z domu lub biura, z kubkiem ulubionej kawy lub herbaty w ręku.

Pomożemy Państwu w usystematyzowaniu zagadnień związanych z ewidencjonowaniem, wyceną i amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach 4-dniowego kursu doskonalącego.  Proponujemy też udział w kursie Rachunkowości budżetowej od podstaw, podczas którego omówimy zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej. Podczas kursu szczegółowo omówimy zasady i organizację rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych i zapewni właściwe wykonywanie zadań, jak i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

Dla tych z Państwa, którzy potrzebują niezbędnej wiedzy w obszarze prowadzenia spraw kadrowych w oświacie, proponujemy 3-dniowy cykl spotkań pt: Kadry w oświacie, którego celem jest przygotowanie do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz jednostkach je obsługujących.

W kwietniowej ofercie znajdziecie Państwo kursy prowadzone przez specjalistów praktyków, takie jak kurs kancelaryjno-archiwalny, gdzie wesprzemy Państwa w usprawnieniu obiegu dokumentacji i postępowaniu z wytworzoną dokumentacją. W kwietniu rozpoczynamy nowy kursu, w ramach którego przeprowadzimy uczestników ja krok po kroku opracować lub zaktualizować strategię rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi.

Marzec i kwiecień to nie tylko czas kursów, proponujemy szkolenia dotyczące różnorodnych tematów przydatnych w codziennej pracy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych. Śledzimy na bieżąco zachodzące zmiany i oferujemy Państwu aktualną wiedzę.

W finansach, to zmiany w egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia rachunku VAT.

W związku z podpisaniem ustawy budżetowej na 2021 r. czekają nas marcowe zmiany dotyczące podstawowej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane. Marzec to również przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego, co jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Stąd też stałym elementem naszej oferty w tym czasie jest przygotowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół.

Kontynuujemy tematykę nowego prawa budowlanego oraz wielu specjalistycznych szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami i planowaniem przestrzennym.

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy. Zapraszamy kadrowców do zapoznania się z aktualnymi tematami dot. zasiłków, urlopów, Pracowniczych Planów Kapitałowych czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podczas szkoleń prezentujemy aktualne  stanowiska instytucji kontrolujących, co nadaje bardzo praktyczny wymiar uczestnictwa.

Pracownikom szeroko rozumianej pomocy społecznej polecamy szkolenia dot. zmian prawnych w 2021 r. oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i pieczę zastępczą.

Marzec to czas przygotowania  raportów dostępności. Odpowiemy na Państwa liczne pytania dot. raportów podczas planowanych w tym zakresie szkoleń. W lutym uruchomiliśmy ponadto działalność ogólnopolskiego Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, do którego zapraszamy jeszcze niezdecydowanych. W ramach forum prowadzona jest systematyczna działalność doradcza i edukacyjna poprzez spotkania on-line, konsultacje z ekspertami, rozwiązywane są kwestie problemowe oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

Powyższe propozycje to zaledwie część z szerokiej tematyki szkoleniowej skierowanej do pracowników i kadry kierowniczej urzędów gmin, powiatów i województw, jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, szkół i placówek oświaty oraz radnych. Aktualne tematy publikujemy na bieżąco na stronie internetowej. Zapraszamy!

Przypominamy też o możliwości udział pracowników Państwa instytucji w szkoleniach online w ramach różnego rodzaju regionalnych pakietów w jeszcze korzystniejszych cenach – szczegóły takiej oferty dostępne w ośrodkach regionalnych FRDL.